Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P  [Clear All Filters]
2009
Krijn Pansters
Het geheim van de stilte: kartuizer theologie, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 22-29, 246-249, 3 ill.  
[Pansters 2009b]
Tim Peeters
De kartuizerorde en het benedictijnse monnikendom: twijgen aan dezelfde stronk?, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 2:6 (2009), 8-14, 2 ill.  
[Peeters 2009] PDF-pictogram Peeters_Kartuizers en de benedictijnenorde.PDF (1004.83 KB)
2008
Tim Peeters
De lectio divina bij de Kartuizers, in: Nieuw leven. Driemaandelijks tijdschrift van de Karmel, (2008), januari - maart, 75-79
[Peeters 2008] PDF-pictogram Peeters_Lectio divina bij de Kartuizers.pdf (4.66 MB)
2007
Johannes Pfaffl
Die österreichischen Kartausen zur Zeit von Dom Innocent Le Masson, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d’Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème Ministre Général de l’Ordre des Chartreux, Noyon, 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 175-179 (= Analecta Cartusiana, 209)
[Pfaffl 2007]
Krijn Pansters
Exhibition: the Carthusians of Roermond, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 1, Salzburg, 2007, 321-328, ill. (= Analecta Cartusiana, 210:1)
[Pansters 2007c]
Tim Peeters
Gods eenzame zwijgers. De spirituele weg van de kartuizers, Gent, 2007, (4)-II-189 p., 4 ill.  
[Peeters 2007a] PDF-pictogram Peeters_Gods eenzame zwijgers_inhoud.PDF (147.37 KB)
Krijn Pansters
De kardinale deugden in de context van het klooster. De systematisch-theologische uiteenzetting met de deugden: ... Dionysius de Kartuizer, in: Krijn Pansters, De kardinale deugden in de Lage Landen (1200-1500), Hilversum, 2007, 137-162 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 108)  
[Pansters 2007b] PDF-pictogram Kardinale deugden.PDF (2.69 MB)
Pierre Pascal
L’ abbé de Saint‐Cyran, les chartreux et les Solitaires de Port‐Royal, in: Chroniques de Port-Royal, 57 (2007), 173‐188
[Pascal 2007]
Tim Peeters
Leven in het hart van de Kerk: de kartuizers en de kerkelijke communio, in: Waarom en hoe geloven in de Kerk, Voeren, 2007, 422-431 (= Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 32:5-6)  
[Peeters 2007b] PDF-pictogram Peeters_Leven in het hart van de Kerk.pdf (4.35 MB)
Francesco Palleschi & Dominique Poirel
Le manuscrit C 103 Sup. de la Biblioteca Ambrosiana et les annotations marginales d’Adam Scot. Introduction et traduction, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson, chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d'Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème ministre général de l'Ordre des Chartreux, Noyon 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 263-276 (= Analecta Cartusiana, 209)
[Palleschi & Poirel 2007]
Francesco Palleschi & Dominique Poirel
Le manuscrit C 103 Sup. de la Biblioteca Ambrosiana et les annotations marginales d’Adam Scot. Introduction et traduction, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson, chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d'Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème ministre général de l'Ordre des Chartreux, Noyon 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 263-276 (= Analecta Cartusiana, 209)
[Palleschi & Poirel 2007]
Francesco Palleschi
La prière dans les écrits d'Adam Scott, in: Robert Bindel (ed.), 35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 241-258 (= Analecta Cartusiana, 253)
[Palleschi 2007]
Krijn Pansters
Voorbeschouwingen en geschiedenis van de Roermondse kartuis [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 89-92  
[Pansters 2007a]
2006
Krijn Pansters
Hart, cel, klooster, kerk. Het hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer (1402/1403-1471), in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeledeuwen, 18 (2006), 89-96  
[Pansters 2006] PDF-pictogram Pansters_Hervormingsdenken van Dionysius de Kartuizer.PDF (1.09 MB)
2003
Cyrille Pierce
Le discernement des esprits, Paris, 2003, 168 p. (= Sagesse des Chartreux)  
[Pierce 2003]
Krijn Pansters
Discretio en innerlijke hervorming bij Dionysius de Kartuizer, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 28 (2003), 213-224
[Pansters 2003] PDF-pictogram Pansters_Discretio en innerlijke hervorming bij Dionysius de Kartuizer.PDF (1.65 MB)
Pascal Pradie
L'appel à la vie contemplative d'après le Commentaire des Psaumes attribué à Bruno le Chartreux, in: Alain Girard, Daniel Le Blévec & Nathalie Nabert (eds.), Saint Bruno et sa postérité spirituelle. Actes du Colloque international des 8 et 9 octobre 2001 à l'Institut catholique de Paris, Salzburg, 2003, 41-50 (= Analecta Cartusiana, 189)
[Pradié 2003]
Tim Peeters
O beata solitudo, o sola beatitudo. Het solitaire leven van sint Bruno en de kartuizers, in: Collationes. Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal, 33 (2003), 73-91
[Peeters 2003] PDF-pictogram Peeters_Solitaire leven van sint Bruno.PDF (1.67 MB)

Pagina's