De kartuizerorde en het benedictijnse monnikendom: twijgen aan dezelfde stronk?

Auteurs:

Peeters, Tim

Volledige referentie:

Tim Peeters
De kartuizerorde en het benedictijnse monnikendom: twijgen aan dezelfde stronk?, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 2:6 (2009), 8-14, 2 ill.  
[Peeters 2009]

Notities:

Volledig artikel in bijlage.
Franse vertaling: [Peeters 2010b]

BijlageGrootte
PDF-pictogram Kartuizer- en benedictijnenorde.PDF1004.83 KB