De kartuizerorde en het benedictijnse monnikendom: twijgen aan dezelfde stronk?

Auteurs:

Peeters, Tim

Volledige referentie:

Tim Peeters
De kartuizerorde en het benedictijnse monnikendom: twijgen aan dezelfde stronk?, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 2:6 (2009), 8-14, 2 ill.  
[Peeters 2009]

Trefwoorden:

Ordo Cartusiensis >< Ordines alii, Ordo Sancti Benedicti

Notities:

Franse vertaling: [Peeters 2010b]