Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan P  [Clear All Filters]
1932
H. J. J. Scholtens
De priors van het kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 56 (1932), 1-80
[Scholtens 1932a] PDF-pictogram Scholtens_Priors kartuis Monnikhuizen.PDF (6.98 MB)
1933
Stanislas Autore
Petrejus, Théodore, in: Dictionnaire de théologie catholique, 12:1 (1933), 1352-1353  
[Autore 1933]
1940
Jac. Van Ginneken
De persoonlijkheid van Hendrik Eger en zijn invloed, in: Onze taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst, 8 (1940), 283-286  
[Van Ginneken 1940a] PDF-pictogram Van Ginneken_Invloed van Hendrik Eger.PDF (867.72 KB)
1951
Bernard Bligny
Les premiers chartreux et la pauvreté, in: Le Moyen-Âge, 57 (1951), 27-60
[Bligny 1951]
1952
Jozef Van Mierlo
Petrus Diesthemius met een nota over C. Crul en de spelen van Gent, 1539, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 62 (1952), 267-288
[Van Mierlo 1952]
1953
...
Papstworte über den Kartäuserorden, S.l., 1953, 14 p.  
[Papstworte 1953] PDF-pictogram Umbratilem.pdf (30.64 KB)
Jozef Van Mierlo
Petrus Dorlandus Diesthemius, de dichter van Elckerlijc, in: Ons geestelijk erf, (1953), 89-96
[Van Mierlo 1953]
1955
Jean Lejeune
Le premier des Petrus Christus et La Vierge au Chartreux, in: Miscellanea di scritti vari in memoria di Erwin Panofsky, Bruxelles, 1955, 151-170 (= Bulletin des Musées royaux des beaux-arts)  
[Lejeune 1955]
1960
H. J. J. Scholtens
Petrus Christus en zijn portret van een kartuizer, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 75 (1960), 59-72, ill.  
[Scholtens 1960]
1965
R. Vos
Is Petrus Dorlandus de auteur van de Elckerlijc?, in: Ons geestelijk erf, 39 (1965), 408-425  
[Vos 1965a] PDF-pictogram Vos_Dorlandus auteur van Elckerlijc (1.46 MB)
1966
Erika Bauer
Paternoster-Auslegung: zugeschrieben Jakob von Jüterbog, verdeutscht von Heinrich Haller, Lund & Kopenhagen, 1966, 299 p. (= Lunder germanistische Forschungen, 39)
[Bauer 1966]
1969
Hansjakob Becker
Popule meus quid feci tibi? Ein Beitrag zur Frage der Karfreitagsimproperien, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 14 (1969), 114-117
[Becker 1969]
1972
N. Bauwens
De priorij van de paters Karthuizers - St.-Martensbos te St.-Martens-Lierde. Enkele historische feiten tussen 1329-1793, in: Triverius. Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring Triverius Brakel, (1972), 15-18
[Bauwens 1972]
1975
Valère Gaublomme
Persoonsnamen uit het rentenregister anno 1494 van de kartuize Sint Maartens Bos te Sint-Martens-Lierde, in: Vlaamse stam, 11 (1975), 243-250
[Gaublomme 1975] PDF-pictogram Gaublomme_Persoonsnamen uit het rentenregister van Sint Martens Bos.pdf (1.49 MB)
A.H. Huussen Jr., J. Th.W. Van Bracht & J. Dullaart
Pieter Resens kaartboek voor het Delftse kartuizerklooster (ca. 1555), in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 101-120, 11 ill.
[Huussen, Van Bracht & Dullaert 1975]
P. A. Van Nieuwstadt
De priors van het kartuizerklooster buiten Delft, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 135-148
[Van Nieuwstadt 1975b]

Pagina's