De persoonlijkheid van Hendrik Eger en zijn invloed


Volledige referentie:

Jac. Van Ginneken
De persoonlijkheid van Hendrik Eger en zijn invloed, in: Onze taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst, 8 (1940), 283-286  
[Van Ginneken 1940a]

Trefwoorden:

Henricus Egher de Calcaria O.Cart. (auctoritas)

Notities:

Onderdeel van het artikel 'Het monachale humanisme in Nederland', l. c., 257-304.