Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan S  [Clear All Filters]
0
Palémon Bastin
Sainte Gertrude. Necrologium ex chartis capituli generalis, in: Palémon Bastin, Chartreuse Vierge Marie du Mont-Sainte-Gertrude (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [64]-[72] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/159 a)  
[Bastin s.d. (o)] PDF-pictogram Bastin_Sainte Gertrrude_Necrologium.pdf (249.62 KB)
Palémon Bastin
Sainte Sophie Anvers. Necrologium ex chartis capituli generalis, in: Palémon Bastin, Chartreuse de Bois-le-Duc Sainte-Sophie-de-Constantinople (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [241]-[245] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/32 a)  
[Bastin s.d. (c)] PDF-pictogram Bastin_Sainte Sophie Anvers_Necrologium.pdf (340.74 KB)
Palémon Bastin
Series priorum [Vallis Omnium Sanctorum in Mauerbach], in: Plémon Bastin, Chartreuse de Mauerbach Val-de-tous-les-Saints (Province d’Allemagne supérieure) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., 1-45 (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/141 a)  
[Bastin s.d. (k)] PDF-pictogram Bastin_Series priorum cartusiae in Mauerbach.pdf (17.28 MB)
Palémon Bastin
Series vicariorum omnium et quorumdam procuratorum domus monialium cartusianarum Sanctae Annae a sua fundatione 1348, in: Palémon Bastin, Chartreuse de Bruges Sainte Anne (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [63]-[75] (= Achives de la Grande Chartreuse, A-5/45 a)  
[Bastin s.d. (e)] PDF-pictogram Bastin_Series vicariorum et procuratorum domus monialium Sanctae Annae.pdf (712.46 KB)
1510
...
Statuta Ordinis Cartusiensis, Basiliae [Basel], ohannes Amorbach ac collegae sui [i. e. Johannes Petri & Johannes Froben, 1510, (2) - 252a+252b - XXa+XXb - 51a+51b - (8) p.  
[Statuta 1510]
1883
François-Auguste Lefebvre
Saint Bruno et l’Ordre des Chartreux, 2 dln., Paris, 1883, XL-603-(1), 682-(2) p.  
[Lefebvre 1883a]
1891
G. Vallier
Sigillographie de l'Ordre des Chartreux et numismatique de saint Bruno, Montreuil-sur-Mer, 1891, XXVI-(4)-508-(112) p., ill.  
[Vallier 1891]
1902
J. Van den Gheyn
S. Ambrosius, Opera — KB Brussel, hs. 1782-84 (10e eeuw) — Zelem bij Diest, Sint-Jansberg, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 2: Patrologie, Bruxelles, 1902, 34-35, nr. 951
[Van den Gheyn 1902c] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 1782-84.pdf (353.87 KB)
J. Van den Gheyn
S. Augustinus, Opera — KB Brussel, hs. 5041-46 (13e eeuw) — Koblenz, Sint-Beatusberg, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 2: Patrologie, Bruxelles, 1902, 140-141, nr. 1107
[Van den Gheyn 1902f] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 5041-46.pdf (994.34 KB)
J. Van den Gheyn
S. Augustinus, Opera — KB Brussel, hs. 5246-52 (13e eeuw) — Zelem bij Diest, Sint-Jansberg, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 2: Patrologie, Bruxelles, 1902, 142, nr. 1109
[Van den Gheyn 1902g] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 5246-52.pdf (180.16 KB)
J. Van den Gheyn
S. Caesarius Arelatensis, Sermones — KB Brussel, hs. 15003-48 (1532) — Leuven, Maria-Magdalena-onder-het-Kruis, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 2: Patrologie, Bruxelles, 1902, 227-232, nr. 1223
[Van den Gheyn 1902i] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 15003-48.pdf (889.62 KB)
J. Van den Gheyn
S. Cyprianus, Opera — KB Brussel, hs. 706-07 (1561) — Köln, Sint-Barbara, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 2: Patrologie, Bruxelles, 1902, 19-20, nr. 922
[Van den Gheyn 1902a] PDF-pictogram Brussel KB_ hs. 706-07.pdf (376.14 KB)
J. Van den Gheyn
S. Hieronymus, Explanationes in XII prophetas — KB Brussel, hs. 200 (1460) — Köln, Sint-Barbara, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 2: Patrologie, Bruxelles, 1902, 82, nr. 1014
[Van den Gheyn 1902e] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 200.pdf (202.26 KB)
J. Van den Gheyn
S. Hieronymus, In Ezechielem — KB Brussel, hs. 163-66 (1470) — Köln, Sint-Barbara, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 2: Patrologie, Bruxelles, 1902, 77, nr. 1001
[Van den Gheyn 1902d] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 163-66.pdf (443.26 KB)
1906
A. M. Frenken
Het Sermoen van den Gulden Berch, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 30 (1906), 386-400  
[Frenken 1906]
1907
Bonaventura Kruitwagen
Het schrijven op feestdagen in de middeleeuwen, in: Tijdschrift voor boek- en biblotheekwezen, 5 (1907), 97-120  
[Kruitwagen 1907] PDF-pictogram Kruitwagen_Schrijven op feestdagen in de middeleeuwen.PDF (4.64 MB)
1908
Ambrose Mougel
St. Bruno, in: The Catholic Encyclopedia, 3 (1908), 14  
[Mougel 1908]
1915
...
Sainte-Anne, in: Maisons de l’Ordre des Chartreux: vues et notices, dl. 2, Montreuil-sur-Mer, 1915, 217-220, ill.
[Maisons_Sainte-Anne 1915]
...
Scheut & Bruxelles, in: Maisons de l’Ordre des Chartreux: vues et notices, dl. 2, Montreuil-sur-Mer, 1915, 241-244 & 269-272, ill.
[Maisons Scheut & Bruxelles 1915] PDF-pictogram Maisons_Scheut & Bruxelles.pdf (3.98 MB)
1921
A. - J. Fruytier
Schiedam (Gerardus van), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 690-691  
[Fruytier 1921c]
A. - J. Fruytier
Steen (Herman van) (Steenken de Petra), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 805-806  
[Fruytier 1921b]
A. - J. Fruytier
Stompwijk (Theodorus van), in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 5 (1921), 820-821  
[Fruytier 1921a]
1938
H. J. J. Scholtens
Het Sint Anna-altaar van de Delftsche kartuizers, in: Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 56 (1938), 156-158  
[Scholtens 1938a] PDF-pictogram Scholtens_Het Sint Anna-altaar van de Delftsche kartuizers.pdf (2.75 MB)

Pagina's