Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
Demetrio S. Yocum
Petrarch's humanist writing and Carthusian monasticism. The secret language of the self, Turnhout, 2013, XVIII-308 p., 30 ill. (= Medieval Church Studies, 26)
[Yocum 2013]
W
Rafał Witkowski
The presence of Saint Bruno in Carthusian libraries, in: Alain Girard, Daniel Le Blevec & Nathalie Nabert (eds.), Saint Bruno et sa postérité spirituelle. Actes du Colloque international des 8 et 9 octobre 2001 à l'Institut catholique de Paris, Salzburg, 2003, 231-237 (= Analecta Cartusiana, 189)
[Witkowski 2003]
Rafał Witkowski
Praedicare manibus. Zakon Kartuzów w Europie Środkoweij od początku XIV do połowy XVI wieku / The Carthusian Order in Central Europe from the beginning of the fourteenth to the middle of the sixteenth century, 2 dln., Salzburg, 2011, 1575-(1) (doorlopend) p., ill.  
[Witkowski 2011]
Leonard Willems
Pieter Doorlant en zijne twee levens van Sint Anna, in: Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 8 (1910), 1-16
[Willems 1910] PDF-pictogram Willems_Doorlant en levens van Anna.PDF (2.43 MB)
Adam Wienand
Prior Gerhard Kalckbrenner (1536-1566) und die erste Jesuietenniederlassung in Deutschland [= Bedeutende Prioren in der Kölner Kartause], in: Marijan Zadnikar & Adam Wienand (eds.), Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche, Köln, 1983, 252-255
[Wienand 1983h]
K. L. Wayembergh
Pater Joannes Jacobi, kartuizer uit 't klooster De Kapelle te Herne, 1441, in: Eigen schoon, (1912), 38-41
[Wayembergh 1912]
V
R. Vos
Is Petrus Dorlandus de auteur van de Elckerlijc?, in: Ons geestelijk erf, 39 (1965), 408-425  
[Vos 1965a] PDF-pictogram Vos_Dorlandus auteur van Elckerlijc (1.46 MB)
P. A. Van Nieuwstadt
De priors van het kartuizerklooster buiten Delft, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 135-148
[Van Nieuwstadt 1975b]
Jozef Van Mierlo
Petrus Dorlandus Diesthemius, de dichter van Elckerlijc, in: Ons geestelijk erf, (1953), 89-96
[Van Mierlo 1953]
Jozef Van Mierlo
Petrus Diesthemius met een nota over C. Crul en de spelen van Gent, 1539, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 62 (1952), 267-288
[Van Mierlo 1952]
Jac. Van Ginneken
De persoonlijkheid van Hendrik Eger en zijn invloed, in: Onze taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst, 8 (1940), 283-286  
[Van Ginneken 1940a] PDF-pictogram Van Ginneken_Invloed van Hendrik Eger.PDF (867.72 KB)
J. Van den Gheyn
Psautier — KB Brussel, hs. 4991 (14e en 15e eeuw) — Herne bij Edingen, Onze Lieve Vrouwekapel, in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 1: Ecriture sainte et Liturgie, Bruxelles, 1901, 378, nr. 595
[Van den Gheyn 1901l] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 4991.pdf (197.2 KB)
J. Van den Gheyn
Partie de la Bible, contenant les deux premiers livres d'Esdras, avec prologue ..., les deux livres de Paralipomènes ... — KB Brussel, hs. 167 (ca. 1462) — [Scheut (Anderlecht bij Brussel), Onze-Lieve-Vrouw van Gratie], in: J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, dl. 1: Ecriture sainte et Liturgie, Bruxelles, 1901, 25-26, nr. 55  
[Van den Gheyn 1901b] PDF-pictogram Brussel KB_hs. 167.pdf (365.68 KB)
U
Un Chartreux
La prière entre combat et extase, Paris, 2003, 308 p. (= Sagesse des Chartreux)
[Chartreux 2003a]
T
Francis Timmermans
Les prieurs des pays de Bresse, du Bugey et de Gex cités dans le Calendarium de Bruxelles et dans les Obituaires d'Anvers (Lierre), in: James Hogg (ed.), Les chartreuses de la Provincia Burgundiae, aujourd'hui dans le département de l'Ain et l'Ordre des Chartreux, dl. 2, Salzburg, 2011, 667-704 (= Analecta Cartusiana, 260:2)
[Timmermans 2011c] PDF-pictogram Timmermans_Prieurs des pays de Bresse ... dans le Calendrier de Bruxelles et dans les Obituaires d'Anvers.pdf (6.16 MB)
S
Rainer Sommer
Predigt zur Vesper in der Kartäuserkirche Köln, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 40-42 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Sommer 1980]
Hollis Shaul
Peace in the desert, peace in the realm: the Carthusian monastery of Durbon, protection and the safeguard of exempt monasteries in Angevin Provence, in: Journal of medieval history, 49 (2023), 227-251   
[Shaul 2023]
Johan Seynnaeve
The phonology of the Epistel totten Bruederen vanden Berghe Godes, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und das Heilige Römische Reich. Internationaler Kongress vom 9.-11. September 1997, Bezirksklinikum in der Kartause Prüll, dl. 2, Salzburg, 1999, 127-134 (= Analecta Cartusiana, 140:2)
[Seynnaeve 1999a]
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis [per Franciam. Pars II]: De provinciis Burgundiae, Franciae, Picardiae. [Item de provinciis] Teutoniae et Angliae (British Library London Add. Ms. 17085), Salzburg, 1981 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1750], (2)-276 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:2)
[Schwengel 1981a]
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Germaniam. Pars II: De provinciis Alemaniae Inferioris, Rheni et Saxoniae (British Library London Add. Ms. 17087), Salzburg, 1982 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1751], (2)-220 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:4:1)
[Schwengel 1982a]
Georgius Schwengel
Provincia Teutoniae, in: Georgius Schwengel, Propago Sacri Ordinis Cartusiensis [per Franciam]. Pars II: De provinciis Burgundiae, Franciae, Picardiae. [Item de provinciis] Teutoniae et Angliae (British Library London Add. Ms. 17085), Salzburg, 1981 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1750], 143-202 (= Analecta Cartusiana, 90:2)
[Schwengel 1981c] PDF-pictogram Schwengel_Provincia Teutoniae.pdf (5.76 MB)
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Italiam [seu de tribus provinciis Italiae: Lombardiae, Tusciae et S. Brunonis] (British Library London Add. Ms. 17087), Salzburg, 1982 [fotografische rerpoductie: in Cartusia Dantiscana, 1751], (2) + 221-378 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:4:2)  
[Schwengel 1982b]
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Germaniam. Pars I: De provincia Alemaniae Superioris et domibus Poloniae (British Library London Add. Ms. 17086), Salzburg, 1981 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1751], (2)-480 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:3)
[Schwengel 1981b]
Georgius Schwengel
Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Franciam. Pars I: De provinciis Cartusiae, Provinciae, Aquitaniae, Cataloniae et Castellae (Ms. Peplin Mon. Kart. 8), 2 dln., Salzburg, 1984 [fotografische reproductie: in Cartusia Dantiscana, 1750], 300 (doorlopend) p., ill. (= Analecta Cartusiana, 90:1)  
[Schwengel 1984]
H. J. J. Scholtens
De priors van het kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 56 (1932), 1-80
[Scholtens 1932a] PDF-pictogram Scholtens_Priors kartuis Monnikhuizen.PDF (6.98 MB)

Pagina's