Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan manuscripta  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Gerard Achten
Eine Psalmerklärung aus der Erfurter Kartause im 15. Jahrhundert, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 150-159 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[Achten 1984b] PDF-pictogram Achten_Psalmerklärung aus der Erfurter Kartause.pdf (1.15 MB)
Jos Alaerts
Ruusbroecs bezoek aan Herne en het oorspronkelijke Groenendaalse verzamelhandschrift, in: Ons geestelijk erf, 74 (2000), 193-196
[Alaerts 2000] PDF-pictogram Alaerts_Ruusbroec in Herne.PDF (3.23 MB)
Albert Ampe & Jan Deschamps
Broeder Gheraert (= Gerardus de Sanctis), Prologhe, in: Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus, met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten, Brussel, 1981, 85-86
[Ampe & Deschamps 1981b]
Albert Ampe & Jan Deschamps
De H. Augustinus, een kartuizer en een reguliere kanunnik. Miniatuur in Catholicon in opusculis sancti Augustini (KB Brussel, hs. 9121-23 — Rooigem bij Gent, Koningsdal), in: Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten, Brussel, 1981, 390-392, nr. 187  
[Ampe & Deschamps 1981a]
B
Palémon Bastin , ed. James Hogg
Reliquiae chartarum capituli generalis. Dl. 4 / 1-5: 1564-1620 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), Salzburg, 2009, XIV-IV-IV-IV-II-816 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:49:1-5)  
[Bastin & Hogg 2009a]
Palémon Bastin , ed. James Hogg
Reliquiae chartarum capituli ceneralis. Dl. 5 / 1-4: 1621-1730 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), 4 dln., Salzburg, 2009, VI-IV-IV-IV-674 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:48:1-4)  
[Bastin & Hogg 2009b]
Palémon Bastin , ed. James Hogg
Reliquiae chartarum capituli generalis 1731-1796 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), 3 dln., Salzburg, 2008, XV-X-X -401 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:20:1-3)  
[Bastin & Hogg 2008]
Palémon Bastin , ed. Pierre-Aelred Henel & James Hogg
Reliquiae chartarum capituli generalis 1851-1906 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), 3 dln., Salzburg, 2016, 122, 133, 168 p. (= Analecta Cartusiana, 100:47:1-3)  
[Bastin, Henel & Hogg 2016]
Palémon Bastin , ed. James Hogg
Reliquiae chartarum capituli generalis 1797-1850 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), 2 dln., Salzburg, 2014, VIII-198 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:46:1-2)  
[Bastin & Hogg 2014]
Erika Bauer
Paternoster-Auslegung: zugeschrieben Jakob von Jüterbog, verdeutscht von Heinrich Haller, Lund & Kopenhagen, 1966, 299 p. (= Lunder germanistische Forschungen, 39)
[Bauer 1966]
Amand Berteloot, Geert H. M. Claassens & Willem Kuiper
Gulden Legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140, dl. 1, Turnhout, 2017, CXCIV-(2)-411-(1) p.
[Berteloot, Claasens & Kuiper 2017]
Amand Berteloot, Geert H. M. Claassens & Willem Kuiper
Gulden Legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140, dl. 2, Turnhout, 2011, 621-(1) p.
[Berteloot, Claasens & Kuiper 2011]
Jessica Brantley
The visual environment of Carthusian texts. Decoration and illustration in Notre Dame 67, in: Jill Mann & Maura Nolan (eds.), The text in the community. Essays on medieval works, manuscripts, authors, and readers, Notre Dame (IN), 2006, 173-216, 14 ill.
[Brantley 2006] PDF-pictogram Brantley_Visual environment of Carthusian texts.PDF (5.13 MB)
C
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: Paris, Bibliothèque Nationale MS Latin 10889, 3 dln., Salzburg, 1995, VIII-88, 93, IV-82 p. (= Analecta Cartusiana, 100:22:1-3)  
[Clark 1994-1995]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1589-1599 (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14), Salzburg, 2001, IX-117 p. (= Analecta Cartusiana, 100:38)
[Clark 2001b]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1475-1515 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart.16, volume 2), Salzburg, 2011, VI-168 p. (= Analecta Cartusiana, 100:53)
[Clark 2011a]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: London, Lambeth Palace MS 413, Part 3: 1461-1474 (Ff. 301v-458v), Salzburg, 1991, 190 p. (= Analecta Cartusiana, 100:12:1)  
[Clark 1991b]
John Clark
Transumptum ex chartis capituli generalis ab anno 1250 ad annum 1379, a V.P.D. Joanne Chauvet, professo Cartusiae & scriba Ordinis (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart.14, tome 1), Salzburg, 1998, XII-226 p. (= Analecta Cartusiana, 100:29)
[Clark 1998a]
John Clark
The chartæ of the Carthusian general chapter: a supplement (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), Salzburg, 2009, 99 p. (= Analecta Cartusiana, 100:44)
[Clark 2009]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: MS. Parkminster B. 62 (1504-1513), 2 dln., Salzburg, 1992, VIII-108, 109-252 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:21:1-2)
[Clark 1992b]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1571-1588 (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14), Salzburg, 2001, VIII-138 p. (= Analecta Cartusiana, 100:37)
[Clark 2001a]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: London, Lambeth Palace MS 413, Part 2: 1440-1460 (Ff. 136r-300r), Salzburg, 1991, VI-197 p. (= Analecta Cartusiana, 100:11)  
[Clark 1991a]
John Clark
The Villeneuve Necrology, MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 22, 6 dln., Salzburg, 2005, X-94, XII-311, XIII-270, XIV-286, XIV-141, XIV-148 p. (= Analecta Cartusiana, 100:27:1-6)  
[Clark 1997-2005]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1536-1570 (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14), Salzburg, 2000, VIII-184 p. (= Analecta Cartusiana, 100:36)
[Clark 2000]
John Clark
De Passion and Martyrdom of the Holy English Carthusian Fathers van Dom Maurice Chauncy. Een niet-gepubliceerde versie, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 73-134 (= Analecta Carusiana, 222)  
[Clark 2004]

Pagina's