Nomina et circumscriptiones geographicae

1. Nomina
[Vallier 1891]273:
C[artusia] Bruxellensis.
C[artusia] Dominae Nostrae de Gracia.
Chse de N.-D. de Grâce.
Chse de N.-D. de Sheut.
Chse de Schent (ou Sheut).

[Soenen 1972]1385:
1455: monasterium sive coenobium apud capellam beate Marie de Gratia infra methas parrochie Sancti Petri Anderlectensis.
I455: nova cartusia in Scheut.
1456: domus gratie beate Marie.
1456: godshuise ter plaetsen voirtyts geheiten ten Schoete ende nu tonser vrouwen van gracien.
1457: domus beate Marie de Gratia.
1458: domus nostrae dominae de Gratia.
1459: domus dei beate Marie Virginis de gratia ad locum ten Schoete .
1459: monasterium beate Marie de Gratia apud locum dictum te Schoete.
1460: monasterium beate Marie Virginis de Schoete.
1461: godshuys van onser liever vrouwen van buyten Bruessel.
1462: godshuys van onser vrouwen van gratien boven Schoete.
1465: goidshuys gefondeert tonser liever vrouwen van gratien ter stadt geheten Schuete.
1467: domus sive conventus nostrae dominae de gratia iuxta locum dictum ten Schote.
1471: convent vanden Chartroisen tot onser liever vrouwen tschoete.
1471: monasterium de Schoete nostre domine de gratia.
1480: domus nostrae dominae de gratia sive cartusia in Scheute.
1487: monasterium nostrae dominae de gratia vulgariter de Schuete nuncupatum.
1495: cloester ende goidshuis tonser liever vrouwen van Gratien tscuete.
1500: tschuete.
1524: couvent de Notre Dame de grace empres Bruxelles.
1546: labbaie et couvent de notre damme de grace de Skeute.
1547: goidshuyse vanden Chartrosen tot Schuete.
1550: monasterium beate Marie de Scheut.
1554: de Sartroysen van Schuete.
1564: goidshuys van onser liever vrouwen van gratien buyten Bruessele gelegen gemeinlyck geheeten tschuete.
1566: couvent de Notre Dame de Scheute empres Bruxelles.
1587: monasterium Beate Marie de Gracia apud Scheuta.
1592: monasterium Cartusianorum olirn situm extra portas oppidi Bruxellensis in loco dicto ten Schuete ad presens in oppido Bruxellensi.
1609: domus nostrae dominae de Gratia olim extra Bruxellam sita.
1621: domus cartusiae Bruxellensis.
1639: chartreux de Bruxelles.

[De Grauwe 1985a]205:
couvent de Notre Dame de Grâce.
domus beatae Mariae de Gratia.
domus Bruxellae.
domus Bruxellarum.
godshuis van Onze Lieve Vrouw van Gratiën.
huis van Brussel.
huis van Scheut.
maison de Bruxelles.

[Timmermans 2005c]203:
1495: cloester ende godshuis tonser liever vrouwen van Gratien tscuete.
1547: goidshuyse vanden Chartrosen tot Schuete.
1609: domus nostrae dominae de Gratia olim extra Bruxellam sita.
1639: chartreux de Bruxelles.
1691: Monasterij Nostrae Dominae de Gratia.
1729: domus Bruxellarum.

2. Circumscriptiones geographicae
Ecclesia
- tot 1559: bisdom Cambrai.
- vanaf 1559: bisdom Mechelen.

Ordo
- 1455-1474: Provincia Picardiae Remotioris.1
- 1474-1783: Provincia Teutoniae.

Res publica
Scheut, liggend in het landelijk gebied van het Scheutveld, was een bekende buurt van de heerlijkheid Anderlecht, op 4 km ten westen van Brussel, de hoofdstad van het hertogdom Brabant, gelegen. Brussel bleef de hoofdstad van de Habsburgse Nederlanden toen deze verdragsmatig van 1548/49 tot 1581/85 waren verenigd onder de benaming van de Zeventien Provinciën, en nadien van de Zuidelijke Nederlanden achtereenvolgens onder Spaans- en Oostenrijks-Habsburgs bewind (tot 1795) .

Topographia
...