Personae non-cartusienses in possessione operum cartusiensium

• Abrams, George
Amerikaans verzamelaar van Nederlandse prenten1
http://www.cartusiana.org/node/7247

Acquoy, J.G.R.
Nederlands hervormd kerkhistoricus
http://www.cartusiana.org/node/1314

Bas, Petrus Henricus
onderwijzer in Engsbergen (Tessenderlo)2
http://www.cartusiana.org/node/3508

Boisot, Jean-Baptiste
Frans priester en bibliofiel3
http://www.cartusiana.org/node/2809

Boonen, Jacobus
aartsbisschop van Mechelen
http://www.cartusiana.org/node/51344

D'Alsace-Boussu, Thomas Philippus5
kardinaal-aartsbisschop van Mechelen
http://www.cartusiana.org/node/5134

De Cuyck, Joannes
student universiteit Leuven6
Cat. KB Brussel, dl. 1, 6-7 (nr. 10)

De Cuyck, Martinus
student universiteit Leuven7
Cat. KB Brussel,dl. 1, 6-7 (nr. 10)8

• Gasparoli, J.J.M.
kanunnik van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen9
http://www.cartusiana.org/node/5162

• Gérard, Georges Joseph
Brussels historicus
http://www.cartusiana.org/node/4301

• Goldwater, Walter
Amerikaans boekenverzamelaar10
http://www.cartusiana.org/node/7247

• Harley, Edward
2nd Earl of Oxford and Earl Mortimer11
Brits politicus, bibliofiel en kunstliefhebber
http://www.cartusiana.org/node/7247

Henricus de Aernhem
beroepsschrijver Utrecht
http://www.cartusiana.org/node/3379

Hunnaeus, Augustinus
theoloog universiteit Leuven
http://www.cartusiana.org/node/3315
http://www.cartusiana.org/node/339512

Johannes de Tulpeto (Zülpich)
decanus
http://www.cartusiana.org/node/3313

Kuibber (sic) de Angia, Nychasius13
http://www.cartusiana.org/node/4300

Le Cocq, Margareta Katherina Barbara
begijn
Coronula laudis Beatae Mariae Virginis / Jacobus van Gruitrode

• Nuewens, Anton Jozef
Brussels griffier, rentmeester en koopman
http://www.cartusiana.org/node/4301

Oirschot, Johannes
Coronula laudis Beatae Mariae Virginis / Jacobus van Gruitrode

Oliverius Rillarensis (Rillaar), Joannes
student letteren universiteit Leuven14
Cat. KB Brussel, dl. 1, 6-7 (nr. 10)15

• Osborne, Thomas
1st Duke of Leeds
Engels staatsman16
http://www.cartusiana.org/node/7247

• Rawlinson, Richard
Engels topograaf en antiquarisch vezamelaar van boeken en manuscripten17
http://www.cartusiana.org/node/1264

Rosenthal, Jacques
antiquaar in München
http://www.cartusiana.org/node/1049

Toebast, Livinis
Gents karmeliet
http://www.cartusiana.org/node/1314

Vaes, Joannes Franciscus
inwoner van Zelk (Zelem-Halen)18
http://www.cartusiana.org/node/3508

• Van den Block, Henri
kapelaan van de collegiale Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel19
http://www.cartusiana.org/node/7058

• Van Hulthem, Charles
Gents bibliofiel en botanicus20
http://www.cartusiana.org/node/5162

• Wodhull, Michael
Engels boekenverzamelaar en dichter21
http://www.cartusiana.org/node/7247

 • 1. In 2012 nog in leven.
 • 2. Tussen 1887-1932.
 • 3. Jean-Baptiste Boisot schonk zijn handschriften onder meer aan de benedictijnenabdij van Saint-Vincent te Besançon. Gestorven in 1694.
 • 4. In 1624 wijdde hij drie nieuwe altaren in de kerk van de Brusselse kartuis. Werd hem bij deze gelegenheid deze statutenverzameling geschonken? Het persoonlijk boekenbezit van Boonen († 1655) vormde later de kern van de zogenaamde Bibliotheek Kardinaal d'Alsace waarvan dit handschrift blijkbaar deel heeft uitgemaakt.
 • 5. Volledige naam: Thomas Philippe Wallrad d'Hennin Létard d'Alsace-Boussu de Chimay († 1759). Zie: http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1719.htm#Alsace.
 • 6. Geïmmatriculeerd als Joannes Cuyck, Diestensis in april 1559. — A. Schillings (ed.), Matricule de l'Université de Louvain, dl. 4: Février 1528 - Février 1569, Bruxelles, 1961, 585, nr. 34 (= Académie royale de Belgique. Commission royale d'histoire. Publications in 4°).
 • 7. Geïmmatriculeerd als Martinus de Cuyck a Dijst in maart 1552. — Schillings (= n. 1), 450, nr. 3.
 • 8. In zijn bezit geregistreerd op 4 mei 1549.
 • 9. 1737-1814.
 • 10. 1908-1985.
 • 11. 1689–1741.
 • 12. Door aankoop in zijn bezit in 1561. Door hem gelegateerd aan de Leuvense jezuïeten (zie Bibliotheken buiten de Orde in het bezit van cartusiana).
 • 13. Vergelijk http://www.cartusiana.org/node/2682 : Joannes Knibber van Edingen.
  curatus (geestelijk directeur) Sancti Trudonis juxta Brugis...
 • 14. Geïmmatriculeerd op 30 augustus 1558 als Joannes Oliverius, Ryllariensis; hij verbleef in de pedagogie Het Varken, waar hij werd ondergebracht bij de sociale klasse der pauperes. — Schillings (= n. 1), 576, nr. 382.
 • 15. In zijn bezit geregistreerd in 1560, toen hij te Leuven op jeugdige leeftijd zijn literatuurstudie beëindigde (Lovanii literario studio vacans anno inventate – lees: iuventatesalutis 1560).
 • 16. 1632-1712.
 • 17. 1690-1755.
 • 18. Einde 18e eeuw.
 • 19. 1740-1807.
 • 20. 1764-1832.
 • 21. 1740-1816.