Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan N  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Tore S. Nyberg
Hugo de Balma in seiner Vater-Unser-Auslegung und die heilige Birgitta von Schweden, in: Silvio Chiaberto (ed.), Certose di montagna, certose di pianura. Contesti internazionali e sviluppo monastico, Borgone Susa, 2002, 185-192 (= Convegno internazionale per l’VIII Centenario della certosa di Monte Benedetto)
[Nyberg 2002]
M. Nuyttens
Inventaris van het archief van de priorij van Sint-Maartens-Bos te Sint-Martens-Lierde, 1976, 227-(3) p. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Ronse)
[Nuyttens 1976]
Klaus Josef Notz
Katharer und Kartäuser – ein (un)-möglicher Vergleich, in: James Hogg (ed.), The mystical tradition and the Carthusians. Internationaler Kongress vom 20. bis zum 23. September 1995, Stift Lilienfeld, dl. 5, Salzburg, 1996, 67-82 (= Analecta Cartusiana, 130:5)
[Notz 1996]
S. Nocentini
Guigo I Carthusiensis prior, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 565-567
[Nocentini 2014a]
S. Nocentini
Georgius Carthusiensis de Horto Christi, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:2 (2012), 174
[Nocentini 2012]
S. Nocentini
Guigo II Carthusiensis prior, in: Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi — C.A.L.M.A., 4:5 (2014), 567
[Nocentini 2014b]
Robert Nixon
The Mirror of Cruelty [Speculum haereticae crudelitatis, by Arnold Havens]. A compendium of atrocities committed against Catholics in the sixteenth century, Budapest & Arad, 2022, 100 p., ill.  
[Nixon 2022]
Peter Nissen
Monnik en muze. Dom Benoît Lambres en het zielsavontuur van Desmond Bowdry, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 309-316 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Nissen 2004]
Peter Nissen
Peter van Blommeveen's writing Assertio purgatorii (1534-1535): a polemical treatise against Münsterite anabaptism, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 160-191 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[Nissen 1984a]
Peter Nissen
Analecta Cartusiana, in: Notes & commentary [of] the Center for Contemplative Studies in the University of Dallas, 5 / Fall 1982 (1982), 1-2
[Nissen 1982b]
Peter Nissen
De Kartuizerorde: een eeuwenoud getuigenis van stille concentratie, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 12-21, 245-246, 2 ill.  
[Nissen 2009a]
Peter Nissen
Die Bibliothek der Kartause Bethleem zu Roermond. Ein Forschungsüberblick, in: Kartäuserregel und Kartäuserleben. Internationaler Kongress vom 30. Mai bis 3. Juni 1984, Stift Heiligenkreuz , dl. 3, Salzburg, 1985, 182-225 (= Analecta Cartusiana, 113:3)
[Nissen 1985a] PDF-pictogram Nissen_Bibliothek der Kartause zu Roermond.PDF (3.05 MB)
Peter Nissen
Een onbekend schilderij van de kartuis van Roermond, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 105 (1986), 174-178
[Nissen 1986]
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer (1402/3-1471), de "doctor extaticus" uit Rijkel, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 28 (2003), 202-212
[Nissen 2003a] PDF-pictogram Nissen_Dionysius doctor extaticus uit Rijkel.PDF (1.33 MB)
Peter Nissen
Dionysius de Kartuizer en het testament van Johannes de Lovanio, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 99 (1980), 33-50, 1 ill.
[Nissen 1980] PDF-pictogram Nissen_Dionysius de Kartuizer en Johannes de Lovanio.pdf (2.89 MB)
Peter Nissen
Signum contemplationis: history and revision of the Carthusian liturgy, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und das Heilige Römische Reich. Internationaler Kongress vom 9.-11. September 1997, Bezirksklinikum in der Kartause Prüll, dl. 2, Salzburg, 1999, 89-104 (= Analecta Cartusiana, 140:2)  
[Nissen 1999]
Peter Nissen & A. J. H. Hofland
Leven en bidden in het oog van de storm. De stilte van de kartuizers, in: De grote stilte. Overdenkingen in filosofie, kunst en spiritualiteit, Budel, 2007, 89-102
[Nissen & Hofland 2007]
Peter Nissen
Nederlandstalige kartuizerauteurs uit de 19de en 20ste eeuw, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 146-156 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Nissen 1984b] PDF-pictogram Nissen_Nederlandstalige kartuizerauteurs.PDF (1.26 MB)
Peter Nissen
Bruno van Keulen, geroepen tot vriendschap en eenzaamheid, in: Benedictijns tijdschrift, 45 (1984), 78-97
[Nissen 1984d]
Peter Nissen
Signum contemplationis: geschiedenis en vernieuwing van de liturgie bij de kartuizers, in: Vereniging voor Latijnse liturgie. Bulletin, 53 / november (1993), 6-25  
[Nissen 1993] PDF-pictogram NIssen_Signum contemplationis.PDF (2.04 MB)
Peter Nissen
Topography of solitude. Places of silence in early Carthusian spirituality, in: Hein Blommestijn, Charles Caspers, Rijcklof Hofman, Frits Mertens, Peter Nissen & Huub Welzen (eds.), Seeing the seeker: explorations in the discipline of spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday, Leuven, Paris & Dudley (MA), 2008, 201-213 (= Studies in spirituality. Supplements, 19)
[Nissen 2008] PDF-pictogram Nissen_Topography of solitude.PDF (1.4 MB)
Peter Nissen
De anti-doperse geschriften van Petrus van Blommeveen, Cornelius Crocus, Joannes Bunderius en Georgius Cassander, in: Doopsgezinde bijdragen, n.r. 11 (1985), 171-184
[Nissen 1985c]
Peter Nissen
Een schilderij van de marteldood der Londense kartuizers in 1535 in het Gemeentelijk Museum van Roermond, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, 103 (1984), 49-59, 1 ill.
[Nissen 1984c]
Peter Nissen
Eenzaamheid als zoeken van God, in: Benedictijns tijdschrift, 62 (2001), 90-103
[Nissen 2001] PDF-pictogram Nissen_Eenzaamheid als zoeken van God.pdf (9.81 MB)
Peter Nissen
Carthusian worlds, Carthusian images. The fascination of silence and inaccessibilty, in: Studies in spirituality, 24 (2014), 143-154
[NIssen 2014] PDF-pictogram Nissen_Carthusian worlds, Carthusian images.PDF (5.83 MB)

Pagina's