Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Krijn Pansters
Voorbeschouwingen en geschiedenis van de Roermondse kartuis [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 89-92  
[Pansters 2007a]
Krijn Pansters
The Carthusians in the Low Countries. Introduction, in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 11-29 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)
[Pansters 2014b]
Krijn Pansters
Exhibition: the Carthusians of Roermond, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Liber amicorum James Hogg. Kartäuserforschung 1970-2006. Internationale Tagung Kartause Aggsbach 28.8-1.9.2006 Kartause Mauerbach, dl. 1, Salzburg, 2007, 321-328, ill. (= Analecta Cartusiana, 210:1)
[Pansters 2007c]
Krijn Pansters
Het geheim van de stilte: kartuizer theologie, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 22-29, 246-249, 3 ill.  
[Pansters 2009b]
Krijn Pansters
Discretio en innerlijke hervorming bij Dionysius de Kartuizer, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 28 (2003), 213-224
[Pansters 2003] PDF-pictogram Pansters_Discretio en innerlijke hervorming bij Dionysius de Kartuizer.PDF (1.65 MB)
Krijn Pansters
The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 397-(19) p., 25 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4)  
[Pansters 2014a]
Krijn Pansters
Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 304 p., 225 ill.  
[Pansters 2009a]
Krijn Pansters
Cor, cella, claustrum, ecclesia. Denys the Carthusian (1402/1403-1471) on Discretio and inner reform, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 199-209 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Pansters 2013]
O. P. A. H. V. Pannerden
Het einde van een ideaal. Wat thans te doen staat, in: O Bonitas! Bulletin van de Stichting "Dionysius de Kartuizer", 44 (1972), 1-3
[Van Nispen tot Pannerden 1972]
Nigel F. Palmer
The fate of the ‘Consolation of Philosophy’ at he hands of fifteenth century Carthusians, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 26 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Palmer 1980]
Francesco Palleschi
Caratteri stilistici del De quadripertito exercitio cellae di Adam Scot, in: James Hogg (ed.), Los cartujas en Andalucía, dl. 2, Salzburg, 1999, 325-353 (= Analecta Cartusiana, 150:2)
[Palleschi 1999] PDF-pictogram Palleschi_Caratteri stilistici del De quadripertito exercitio cellae.pdf (4.97 MB)
Francesco Palleschi
La prière dans les écrits d'Adam Scott, in: Robert Bindel (ed.), 35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 241-258 (= Analecta Cartusiana, 253)
[Palleschi 2007]
Francesco Palleschi & Dominique Poirel
Le manuscrit C 103 Sup. de la Biblioteca Ambrosiana et les annotations marginales d’Adam Scot. Introduction et traduction, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson, chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d'Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème ministre général de l'Ordre des Chartreux, Noyon 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 263-276 (= Analecta Cartusiana, 209)
[Palleschi & Poirel 2007]
Francesco Palleschi
La fonction de l'adverbe dans le De quadripertito exercitio cellae d'Adam Scot, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 2, Salzburg, 2001, 37-46 (= Analecta Cartusiana, 157:2)
[Palleschi 2001]
Franciszek Pabich
A history of two monastic paper mills established on Carthusian territory [Samenvatting], in: IPH-Information. Bulletin of the International Association of Paper Historians, 24 (1990), 80-83, ill.  
[1990]

Pagina's