Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan G  [Clear All Filters]
1979
Martin Anton Schmidt
Gratia und gratitudo. Zu Dionysius des Kartäusers Traktat De munificentia et beneficiis Dei, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 108 (1979), 95-112
[Schmidt 1979]
1978
Ulrich Bergfried
Glanz, Zerstörung, Wiederaufbau: 20 harte Jahre für die Kölner Kartause, in: Rainer Sommer (ed.), Die Kartause in Köln. Festschrift der evangelischen Gemeinde Köln zum 50. Jahrestag der Einweihung der Kartäuserkirche in Köln zur evangelischen Kirche am 16. September 1978, Köln, 1978, 117-137, 3 ill.  
[Bergfried 1978]
1977
Albert Gruijs
Gand - C. Vallis Regalis, in: Albert Gruijs, Cartusiana: un instrument heuristique, a heuristic instrument, ein heuristischer Apparat, dl. 2: Maisons, Paris, 1977, 282 (= Institut de Recherche et d'histoire des textes: bibliographies, colloques, travaux préparatoires)
[Gruijs 1977k] PDF-pictogram Gruijs_Gent_Cartusia Vallis Regalis.pdf (1.45 MB)
J. M. Willeumier-Schalij
Grondpatronen voor Middelnederlandse Levens van Jesus in gebeden (Ludolphus van Saksen, Jordanus van Quedlinburg e.a.), in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 93 (1977), 76-85
[Willeumier-Schalij 1977] PDF-pictogram Willeumier-Schalij_Grondpatronen voor Middelnederlandse levens van Jesus in gebeden (Ludolphis van Saksen ...).PDF (1.01 MB)
1976
Edward De Maesschalck
Gezicht op het kartuizerklooster te Leuven (Leuven, ca. 1598), in: 550 jaar Universiteit Leuven 1425-1975. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Leuven, 31 januari - 25 april 1976, Leuven, 1976, 106
[De Maesschalck 1976]
1975
Jeffrey F. Hamburger
A gifted carthusian: Dom Benoît Lambres, in: Pax. The review of the Benedictines of Prinknash, 65 (1975), 13-18
[Hanbury 1975]
1974
Otto Mazal
Gotische Blindstempeleinbände aus der Kartause Roermond, in: Gutenberg-Jahrbuch, 49 (1974), 294-302, 4 ill.
[Mazal 1974]
1973
Erich Kleineidam
Geschichte der Wissenschaft im mittelalterlichen Erfurt, in: Hans Patze & Walter Schlesinger (eds.), Geschichte Thüringens, dl. 2: Hohes und spätes Mittelalter, vol. 2, Köln & Wien, 1973, 150-187, 337-346 (= Mitteldeutsche Forschungen, 48)
[Kleineidam 1973]
Otto Mazal
Gotische Einbände aus der Kartause Schnals, in: Gutenberg-Jahrbuch, 48 (1973), 423-428, 3 ill.
[Mazal 1973]
1969
Maurits Smeyers
Graduale (Geraardsbergen en Leuven, 1506), in: Erasmus en Leuven. Tentoonstelling Leuven, Stedelijk Museum, 17 nov.-15 dec. 1969, Leuven, 1969, 112-113
[Smeyers 1969b] PDF-pictogram Smeyers_Kartuizer Graduale Leuven Geraardsbergen.PDF (189.26 KB)
1968
B. H. D. Hermesdorf
Ging Willem Van der Tanerijen bij een minderbroeder te rade of bij een kartuizer, in: J. A. Ankum, R. Feenstra & W. F. Leemans, Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae, dl. 1: Ius Romanum, Leiden, 1968, 73-83  
[Hermesdorf 1968]
Robert Thomas
Guillaume de Saint-Thierry: Lettre aux Frères du Mont-Dieu, 2 dln., Chambarand, 1968, 242; 162 p. (= Pain de Cîteaux, 33-34)
[Thomas 1968]
1967
H. J. J. Scholtens
Gérard de Santen (de Saintes, de Sanctis), in: Dictionnaire de spiritualité, 6 (1967), 280
[Scholtens 1967a] PDF-pictogram Scholtes_Gérard de Santen.PDF (356.99 KB)
H. J. J. Scholtens
Guillaume de Bréda, in: Dictionnaire de spiritualité, 6 (1967), 1199-1200
[Scholtens 1967b]
1965
J. Vrancken
Goederen en renten die aan het kartuizerklooster toebehoorden [Het oude Zelem], in: Eigen schoon en de Brabander, 48 (1965), 299-315, 1 ill.
[Vrancken 1965g]
1961
P. Glorieux
Gerson et les Chartreux, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale, 28 (1961), 115-153
[Glorieux 1961] PDF-pictogram Glorieux_Gerson et les Chartreux.PDF (4.68 MB)
1954
Albertus Emiel Pil
Een geschiedenis van het kartuizerconvent Onze Lieve Vrouw van Gratien te Scheut en binnen Brussel, S.l., 1954, XVI-347 p.  
[Pil 1954] PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Inleiding I-IX (1.44 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bibliografie X-XVI (1.46 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bronnen 1-11 (1.75 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (1) 12-24 (2.28 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (2) 25-49 (3.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Historiografie (3) 50-76 (4.42 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Stichting 77-128 (7.93 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Materiele uitbouw 129-176 (6.92 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (1) 177-229 (7.1 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Monniken (2) 230-257 (4.25 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Boeken 258-287 (4.01 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Besluit 288-293 (711.33 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 1_Tourneur's Kroniek 294-295 (239.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 2_Voet's Kroniek 296-297 (185.43 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 3_Smets' karakters 298-304 (854.29 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 4_Van Loen en Karman 305-312 (1.11 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 5_Stad en kartuis (1) 313-317 (543.87 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 6_Stad en kartuis (2) 318-330 (1.71 MB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 7_De Gattinara's verblijf 331-333 (380.74 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 8_Smets' vlucht 334-336 (350.35 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 9_Handschriftenlijst 337-342 (673.04 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_Bijlage 10_Afschaffingslijst 343-347 (563.89 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 1-44 (246.39 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 44-128 (364.5 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 129-212 (363.93 KB)PDF-pictogram Pil_Scheut-Brussel_kopie Timmermans 212-294 (338.09 KB)
1951
Albert De Meyer & Jozef-Maria De Smet
Guigo's Consuetudines van de eerste kartuizers, Brussel, 1951, 99 p. (= Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 13:6)  
[De Meyer & De Smet 1951] PDF-pictogram De Meyer & De Smet_Guigo's Consuetudines.PDF (15.09 MB)
1942
Michael Schoengen
Geertruidenberg (N.-Br.): Karthuizers, in: Michael Schoengen, Monasticon Batavum, dl. 3: De Benedictijnsche Orden benevens de Carmelieten en Jesuieten, Amsterdam, 1942, 45-46 (= Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde, n.s. 45)
[Schoengen 1942c] PDF-pictogram Schoengen, Geertruidenberg (N-Br)_1. Karthuizers.pdf (2.72 MB)
1938
Jozef Calbrecht
Geschiedenis van het genadeoord van O. L. Vrouw van Gratie te Scheut, [Brasschaat], 1938, 112 p., ill.
[Calbrecht 1938]
Floris Prims
Geschiedenis van Het Kiel, Antwerpen, 1938, 133-(1) p., ill.  
[Prims 1938]
1934
Floris Prims
Het geheim van den gevangeniskelder of de karthuizers van Vucht, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1933, Antwerpen, 1934, 363-371 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 7)
[Prims 1934] PDF-pictogram Prims_Gevangeniskelder Antwerpse kartuizers.PDF (1.08 MB)

Pagina's