Grondpatronen voor Middelnederlandse Levens van Jesus in gebeden (Ludolphus van Saksen, Jordanus van Quedlinburg e.a.)