Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan S  [Clear All Filters]
1950
Karel Swenden
Dionysius van Rijckel. Biografische nota, in: Ons geestelijk erf, 24 (1950), 170-181
[Swenden 1950]
1951
Karel Swenden
Dionysius van Rijkel tegenover de mogelijkheid van onmiddellijke godsaanschouwing op aarde, in: Ons geestelijk erf, 25 (1951), 190-196
[Swenden 1951]
H. J. J. Scholtens
De litteraire nalatenschap van de kartuizers in de Nederlanden, in: Ons geestelijk erf, 25 (1951), 9-43
[Scholtens 1951a] PDF-pictogram Scholtens_Litteraire nalatenschap van de kartuizers in de Nederlanden.PDF (3.99 MB)
H. J. J. Scholtens
Het Roermondse kartuizerconvent vóór de 16e eeuw, in: Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, 86-87 (1951), 187-245  
[Scholtens 1951b]
Albertinus van Saint Louis
Een vorstelijk en overoud gesticht, in: Amstelodanum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam, 38 (1951), 4-6, 4 ill.
[Saint Louis 1951] PDF-pictogram Albertinus van Saint Louis_Een vorstelijk en overoud gesticht.pdf (306.77 KB)
1952
Karel Swenden
Dionysius van Rijkel, in: Tijdschrift voor geestelijk leven, 8 (1952), 122-126
[Swenden 1952]
H. J. J. Scholtens
Kartuizer: algemeen overzicht, kartuizers in de Nederlanden, in: De katholieke encyclopaedie, 2e druk, 15 (1952), 144-147
[Scholtens 1952c]
H. J. J. Scholtens
De kartuizer Petrus Dorlant en de Elckerlijc-problemen, in: Ons geestelijk erf, 26 (1952), 281-300  
[Scholtens 1952b] PDF-pictogram Scholtens_Dorlant en Elckerlijc-problemen.PDF (2.16 MB)
H. J. J. Scholtens
Kartuizer zusters, in: De katholieke encyclopaedie, 2e druk, 15 (1952), 147
[Scholtens 1952d]
H. J. J. Scholtens
Necrologie van de Utrechtse kartuizers, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 71 (1952), 97-150  
[Scholtens 1952a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie Utrechtse kartuizers.PDF (4.95 MB)
1953
Anselm Stoelen
De chronologie van de werken van Dionysius de Kartuizer. De eerste werken en de Schriftuurkommentaren, in: Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 5 (1953), 361-401
[Stoelen 1953b] PDF-pictogram Stoelen_Chronologie van de werken van Dionysius.PDF (4.5 MB)
H. J. J. Scholtens
Iets over de bouwgeschiedenis en het kunstbezit van de chartroise te Utrecht, in: Jaarboekje Oud-Utrecht, 1953, 47-57, ill.
[Scholtens 1953c]
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent, in: Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 62 (1953), 181-202
[Scholtens 1953b] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent.pdf (3.44 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent van Monnikhuizen, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 72 (1953), 90-124
[Scholtens 1953a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Monnikhuizen.PDF (2.95 MB)
Anselm Stoelen
Recherches récentes sur Denys le Chartreux, in: Revue d'ascétique et de mystique, 29 (1953), 250-258
[Stoelen 1953a] PDF-pictogram Stoelen_Recherches sur Denys le Chartreux.PDF (1.17 MB)
1954
Jacques Stiennon
Les sources narratives de l'histoire de la charteuse de Liège, in: Leodium. Publication périodique de la Société d'art et d'histoire du Diocèse de Liège, 41 (1954), 25-31
[Stiennon 1954] PDF-pictogram Stiennon_Sources narratives de la chartreuse de Liège.PDF (657.58 KB)
1955
Robert Serrou & Pierre Vals
Au désert de Chartreuse. La vie solitaire des fils de St Bruno, Paris, 1955, 204-(3) p., ill.  
[Serrou & Vals 1955]
Jacques Stiennon
Chartreuse des Douze Apôtres à Liège, in: Monasticon Belge, dl. 2: Province de Liège, bd. 3, Liège, 1955, 489-526
[Stiennon 1955]
1957
Anselm Stoelen
Denys le Chartreux, in: Dictionnaire de spiritualité, 3 (1957), 430-449
[Stoelen 1957b]
B. Spaapen
Karthuizer-vroomheid en Ignatiaanse spiritualiteit, in: Ons geestelijk erf, 31 (1957), 129-149  
[Spaapen 1957] PDF-pictogram Spaapen_Kartuizer- en Ignatiaanse spiritualiteit (2).PDF (2.03 MB)
Anselm Stoelen
Kartuizers, in: Theologisch woordenboek, 2 (1957), 2665-2682
[Stoelen 1957a]
F. W. Smulders
De kartuizers van Vucht. De goederen in Olland, Kasteren, Zon, Gemonde, Poeldonk, Eikendonk, en Vucht, in: Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 23 (1957), 216-227  
[Smulders 1957] PDF-pictogram Smulders_De kartuizers van Vucht. De goederen in Olland, Kasteren ... en Vucht.PDF (1.42 MB)
1958
H. J. J. Scholtens
De Calvarie-groep te Antwerpen, toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 73 (1958), 233-235
[Scholtens 1958b]
Anselm Stoelen
Les commentaires scripturaires attribués à Bruno le Chartreux, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale, 25 (1958), 177-247
[Stoelen 1958] PDF-pictogram Stoelen_Commentaires scripturaires de Bruno.PDF (7.43 MB)PDF-pictogram Recensie_RHE 55 (1960) 258.pdf (299.23 KB)

Pagina's