Kartuizer zusters


Volledige referentie:

H. J. J. Scholtens
Kartuizer zusters, in: De katholieke encyclopaedie, 2e druk, 15 (1952), 147  
[Scholtens 1952d]

Trefwoorden:

moniales

Tekstmededelingen:

KARTUIZER ZUSTERS of Chartreusinen, de vrouwelijke tak der Orde van de H. Bruno, midden12e e. ontstaan. De zusters ontvingen een regel naar het model der „Consuetudines’" van de Kartuizers, naar de behoeften van haar geslacht enigszins gewijzigd en gematigd. Het overheersende element in haar strenge levenswijze is de eenzaamheid. Aan het hoofd van haar klooster staat een priorin. De geestelijke leiding berust bij een monnik, vicarius genaamd. Er bestaan thans vier kloosters van K., nl. in Frankrijk te Beauregard (Voiron, Isère) en Nonnenque (Aveyron); in Italië: San Francesco te Giaveno (Turijn) en Mottagrossa te Pinerolo (Turijn).
Lit: B.du , Kartuizers (Tilburg 1947); St. d”dewalle, De Kartuize Sint-Anna ter Woestijne te Sint-Andries en te Brugge 1350-1792 (Brussel 1945). Scholtens