Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan V  [Clear All Filters]
1951
Albertinus van Saint Louis
Een vorstelijk en overoud gesticht, in: Amstelodanum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam, 38 (1951), 4-6, 4 ill.
[Saint Louis 1951] PDF-pictogram Albertinus van Saint Louis_Een vorstelijk en overoud gesticht.pdf (306.77 KB)
1944
Mary Bodenstedt
The Vita Christi of Ludolphus the Carthusian, Washington D.C., 1944, VIII-160 p. (= The Catholic University of America. Studies in medieval and renaissance Latin language and literature , 16)
[Bodenstedt 1944]
1942
Alphonse Roersch
La Vita Bibautii de Laevinus Ammonius, in: Revue d'histoire ecclésiastique, 38 (1942), 152-155
[Roersch 1942] PDF-pictogram Roersch_Vita Bibautii de Laevinus Ammonius.PDF (540.58 KB)
1937
H. J. J. Scholtens
Het voormalige kartuizerklooster bij Amsterdam, in: Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 54 (1937), 1-87  
[Scholtens 1937] PDF-pictogram Scholtens_ Kartuizerklooster bij Amsterdam.PDF (6.61 MB)
1936
Benoît Du Moustier
Van de vierderlei oefeningen van een celbewoner, in: Studiën. Tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren, 124 (1936), 122-137  
[Du Moustier 1936]
Willibrord Hug
Visitationsrezeß aus der Straßburger Kartause vom Jahre 1418, in: Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, 56 (1936), 372-378
[Hug 1936] PDF-pictogram Hug_Visitationsrezess aus der Strassburger Kartause.PDF (1.32 MB)
1915
...
Val-de-Grâces, in: Maisons de l’Ordre des Chartreux: vues et notices, dl. 2, Montreuil-sur-Mer, 1915, 195-198, ill.
[Maisons_Val-de-Grâces 1915 ]
1905
J. A. F. Kronenburg
De vereering der H Maagd door onze kloosterlingen. De Kartuizers, in: J. A. F. Kronenburg, Maria's Heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op onze dagen, dl. 3, Amsterdam, 1905, 407-448  
[Kronenburg 1905]
1888
Victor-Marie Doreau
De vita et scriptis D. Mauritii Chauncy, in: Victor-Marie Doreau, Historia aliquot martyrum Anglorum maxime XVIII Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summi Pontificis jura vindicanda interemptorum a V. Patre Dno Mauritio Chauncy Londiniensis Cartusiae professo conscripta, Monstrolii [Montreuil], 1888, XIX-XVII
[Doreau 1888b] PDF-pictogram Doreau_De vita et scriptis Mauritii Chauncy.PDF (1.2 MB)
1883
Alphonse Jacobs
Une visite aux ruines de la chartreuse de Louvain, in: Revue d'archéologie théorique, 1 (1883), 19-20
[Jacobs 1883]
1876
Aug. Vander Meersch
De Vroede (Henri), in: Biographie nationale de Belgique, 5 (1876), 874-875  
[Vander Meersch 1876a]
1609
Arnoldus Bostius
De V. Patre Henrico Coesfeldiensi eiusdemque scriptis ac lucubrationibus, in: Arnoldus Bostius, Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, ed. Theodorus Petreius, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, 22-23  
[Bostius 1609b]
Aubertus Miraeus
Vallis Gratiae, apud Brugas, Flandriae olim emporium ..., in: Aubertus Miraeus, Origines Cartusianorum monasteriorum per orbem universum, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609 [anastatische herdruk: Brussel, 1999], 21 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, 127)  
[Miraeus 1609c]
Aubertus Miraeus
Vallis Regalis, apud Gandanum, Flandriae urbem primariam et maximam ..., in: Aubertus Miraeus, Origines Cartusianorum monasteriorum per orbem universum, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 24-29 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Reprints, 127)  
[Miraeus 1609j]
0
Palémon Bastin
Vicaires de moniales de Bruges 1350/52-1789, in: Palémon Bastin, Chartreuse de Bruges Sainte Anne (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [98]-[101] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/45 a)  
[Bastin s.d. (f)] PDF-pictogram Bastin_Brugge 2 (moniales)_Vicarii.pdf (235.04 KB)

Pagina's