De vereering der H Maagd door onze kloosterlingen. De Kartuizers


Volledige referentie:

J. A. F. Kronenburg
De vereering der H Maagd door onze kloosterlingen. De Kartuizers, in: J. A. F. Kronenburg, Maria's Heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de vroegste tijden tot op onze dagen, dl. 3, Amsterdam, 1905, 407-448  
[Kronenburg 1905]

Trefwoorden:

mariologia, Nederlandia O.Cart. (devotio Mariae)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.