Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan C  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Elly Cockx-Indestege
Frère Lauent d'Orléans, Summe le roy of des conincs summe, eerste helft vertaald door Jan van Brederode (Delft, Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, 1478) — KB Brussel, inc. A 1578 LP (jezuïeten te Brussel), in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 193-194 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984c]
Elly Cockx-Indestege
Praecordiale devotorum (Straatsburg, Johann Prüss, 1489) — KB Brussel, inc. A 1021 LP — Zelem, Sint-Jansberg, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 166-167 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Cockx-Indestege 1984k] PDF-pictogram Cockx-Indestege_Praecordiale devotorum Zelem.PDF (77.4 KB)
Elly Cockx-Indestege
Dionysius de Kartuizer, Tractaet vanden loflijken maeghdelijken leven ('s-Hertogenbosch, Laurens Hayen [voor de kartuizers te Vught], ca. 1510) — UB Utrecht, coll. Thomaasse, Rariora, kast 2-91, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 208-210, 1 ill. (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984g] PDF-pictogram Cockx-Indestege_Dionysius de Kartuizer_Tractaet vanden loflijken maeghdelijken leven.PDF (299.64 KB)
Marcel Cock
De nieuwbouw van de kartuizerpriorij van Sint-Martens-Bos in Sint-Martens-Lierde naar de ontwerpen van Jan Baptist Simoens (1762-1773), in: Het Land van Aalst, 63 (2011), 257-276, 6 ill.
[Cock 2011] PDF-pictogram Cock_Nieuwbouw van Sint-Martens-Bos (1762-1773).PDF (2.82 MB)
Marcel Cock
Kartuizersite Lierde: Sint-Martens-Bos, Meerbeke, 2018, 16 p. (= Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker)
[Cock 2018 ]
Emmanuel Cluzet
Source et genèse du missel cartusien, Salzburg, 1996, (2)-124 p. (= Analecta Cartusiana, 99:34)
[Cluzet 1996]
Emmanuel Cluzet
Particularités du missel cartusien. Contribution à l'étude des origines du missel cartusien, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1994, (2)-VIII-267-(1) p., 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 99:26)
[Cluzet 1994a]
John Clark
De Passion and Martyrdom of the Holy English Carthusian Fathers van Dom Maurice Chauncy. Een niet-gepubliceerde versie, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 73-134 (= Analecta Carusiana, 222)  
[Clark 2004]
John Clark & Peter Cunich
The various versions of the Historia aliquot Martyrum Anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summa Pontificis jura vindicanda interemptorum, by Dom Maurice Chauncy, 3 dln., Salzburg, 2007, IV-182, IV-222, IV-209 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 86:1-3)  
[Clark & Cunich 2007]
John Clark
The Villeneuve Necrology, MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 22, 6 dln., Salzburg, 2005, X-94, XII-311, XIII-270, XIV-286, XIV-141, XIV-148 p. (= Analecta Cartusiana, 100:27:1-6)  
[Clark 1997-2005]
John Clark
The chartæ of the Carthusian general chapter: a supplement (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), Salzburg, 2009, 99 p. (= Analecta Cartusiana, 100:44)
[Clark 2009]
John Clark
Arnold Havens O.Cart. on the English Carthusian martyrs, in: John Clark & Peter Cunich (eds.), The various versions of the Historia aliquot Martyrum Anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summa Pontificis jura vindicanda interemptorum, by Dom Maurice Chauncy, dl. 1, Salzburg, 2007, 171 (= Analecta Cartusiana, 86:1)
[Clark 2007b]
John Clark
Editing the Latin versions of The Cloud of Unknowing. A progress report, in: James Hogg (ed.), Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelalter, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1990, 191-211, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 63:1)
[Clark 1990] PDF-pictogram Clark_Latin versions of The Cloud of Unknowing.PDF (2.31 MB)
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: London, Lambeth Palace MS 413, Part 4: 1475-1481 (Ff. 461r-522v), Salzburg, 1992, VI-144 p. (= Analecta Cartusiana, 100:12:2)  
[Clark 1992a]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1589-1599 (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14), Salzburg, 2001, IX-117 p. (= Analecta Cartusiana, 100:38)
[Clark 2001b]
John Clark
Th acta of the Carthusian general chapter in the Paris and Lambeth manuscripts, in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1991, 242-256
[Clark 1991c]
John Clark
The Carthusian nunnery of Gosnay in the chartae of the general chapter, in: Martine Valdher (ed.), Moines et moniales dans l’Ordre des Chartreux: l’apport de l’archéologie. Actes du Premier Congrès international d’Archéologie cartusienne, 22-25 juin 2006, Salzburg, 2007, 247-255 (= Analecta Cartusiana, 245)
[Clark 2007c]
John Clark
The Urbanist chartae including the chartae of the Avignon obedience to 1410. Dl. 3: 1401-1410, Salzburg, 1997, 269-425 p. (= Analecta Cartusiana, 100:25:3)  
[Clark 1997c]
John Clark
Dom Jean Chauvet as editor of the Chartae of the Carthusian General Chapter, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 1, Salzburg, 2001, 183-195 (= Analecta Cartusiana, 157:1)
[2001] PDF-pictogram Clark_Jean Chauvet as editor of the chartae.pdf (19.03 MB)
John Clark
The Paderborn chartae: MS. Erzbischöfliche Akademische Bibliothek Paderborn Codex 15, Salzburg, 1997, X-201 p. (= Analecta Cartusiana, 100:26)
[Clark 1997e]
John Clark
Carthusian legislation under Dom Innocent Le Masson, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson, chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d'Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème ministre général de l'Ordre des Chartreux, Noyon 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 91-104 (= Analecta Cartusiana, 209)
[Clark 2007a] PDF-pictogram Clark_Carthusian legislation under Dom Le Masson.PDF (2.78 MB)
John Clark & James Hogg
Adam of Witham: De quadripartito exercitio cellae. A critical edition, 2 dln., Salzburg, 2015, XXX-142; 94 p. (= Analecta Cartusiana, 256:1-2)
[Clark & Hogg 2015]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1504-1515. (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14). A Supplement to MS. Parkminster B. 62, Salzburg, 1998, VI-81 p. (= Analecta Cartusiana, 30)
[Clark 1998b]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: London, Lambeth Palace MS 413, Part 3: 1461-1474 (Ff. 301v-458v), Salzburg, 1991, 190 p. (= Analecta Cartusiana, 100:12:1)  
[Clark 1991b]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1571-1588 (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14), Salzburg, 2001, VIII-138 p. (= Analecta Cartusiana, 100:37)
[Clark 2001a]

Pagina's