Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Christian De Backer
Een boedelstaat van het refugium der kartuizers te Diest uit 1667, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 141-147  
[De Backer 2003]
Christian De Backer, A.J. Geurts & A.G. Weiler
Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 365-(1) p., ill. (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)  
[De Backer, Geurts & Weiler 1985]
Christian De Backer
Een Middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerklooster te Leuven, in: Bulletin van de Kring voor de geschiedenis van de farmacie in Benelux, 62 / 122 (2012), 2-3  
[De Backer 2012b]
Christian De Backer
Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem bij Diest tussen 1748 en 1754: apotheker, dokter, chirurgijns, verplegers en paardenmeesters, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 153-165, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004d]
Christian De Backer
Ludolf van Saksen: Leven van Jezus, in: A. J. Geurts (ed.), Moderne Devotie: figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus bij de tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundig Museum, 28 september t/m 23 november 1984, Nijmegen, 1984, 76-78
[De Backer 1984e]
Marie-Madeleine Davy
Un sermon inédit sur la chartreuse du Mont-Dieu, in: Analecta Cartusiana, dl. 332, Salzburg, 2018 [Reprint: Revue d'ascétique et de mystique, 14 (1933) 349-368], 55-74
[Davy 2018]
Marie-Madeleine Davy
Un traité de la vie solitaire: Epistola ad fratres de Monte-Dei par Guillaume de Saint-Thierry. Édition critique du texte latin, Paris, 1940, 192 p. (= Études de philosophie médiévale, 29)
[Davy 1940]
Marie-Madeleine Davy
Les philosophes de l’expérience: les Chartreux, in: Maria-Madeleine Davy, Initiation médiévale: la philosophie au douzième siècle, Paris, 1980, 170-175 (= Bibliothèque de l'hermétisme)
[Davy 1980]
Marie-Madeleine Davy
Les Chartreux et la mystique [La mystique monastique occidentale], in: Marie-Madeleine Davy, Encyclopédie des mystiques, Paris, 1972, 255-260, 2 ill.
[Davy 1972] PDF-pictogram Davy_Chartreux et mystique.PDF (1.48 MB)
Marc Danneels
... afspiegeling van het hemels bestaan. Van de stichting tot eind 16de eeuw, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 37-53, ill.
[Danneels 2014] PDF-pictogram Danneels_Hernse kartuis van stichting tot einde 16e eeuw.pdf (671.8 KB)
L.M.Fr. Daniëls
Ludolphus van Saksen en Henricus Suso, in: Ons geestelijk erf, 20 (1946), 138-150
[Daniëls 1946] PDF-pictogram Daniëls_Ludolphus van Saksen en Henricus Suso.PDF (1.39 MB)
Mario Damen & Robert Stein
Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant, in: Pit Péporté & Jean-Marie Cauchies (eds.), Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca 1380-1580), Turnhout, 2012, 29-48, 5 ill. (= Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 52)  
[Damen & Stein 2012] PDF-pictogram Damen & Stein_Collective memory and personal memoria in Scheut.pdf (455.31 KB)
Mario Damen
De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van een kartuizerklooster, 1450-1530, in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 78-111, 6 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Damen 2009] PDF-pictogram Damen_De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van een kartuizerklooster.pdf (3.15 MB)
Cristina Dagalita
Rogier van der Weyden et les chartreux des Pays-Bas bourguignons, in: Cristina Dagalita, Un dénuement fastueux: les œuvres d’art dans les chartreuses médiévales, Bruxelles-Wien, 2019, 269-277 (= Pour une histoire nouvelle de l'Europe, 9)
[Dagalita 2019f]
Cristina Dagalita
Le Couronnement de la Vierge par Enguerrand Quarton [Note-Dame-du-Val-de Bénédiction] en relation avec les écrits de spiritualité des chartreux, in: Cristina Dagalita, Un dénuement fastueux: les œuvres d’art dans les chartreuses médiévales, Bruxelles-Wien, 2019, 246-255 (= Pour une histoire nouvelle de l'Europe, 9)
[Dagalita 2019e]
Cristina Dagalita
Un dénuement fastueux: les œuvres d’art dans les chartreuses médiévales, Bruxelles-Wien, 2019, 394 p., 46 ill. (= Pour une histoire nouvelle de l'Europe, 9)  
[Dagalita 2019a]
Cristina Dagalita
Patriciens, marchands, érudits: les bienfaiteurs du monastère de Sainte-Barbe, in: Cristina Dagalita, Un dénuement fastueux: les œuvres d’art dans les chartreuses médiévales, Bruxelles-Wien, 2019, 280-286 (= Pour une histoire nouvelle de l'Europe, 9)
[Dagalita 2019fg]

Pagina's