Boeken met provenances uit de kartuizerbibliotheken van Danzig en Brugge, monialen


Volledige referentie:

Christian De Backer
Boeken met provenances uit de kartuizerbibliotheken van Danzig en Brugge, monialen, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 145-151 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004a]

Trefwoorden:

bibliothecae, Brugge 2 O.Cart. moniales (bibliotheca), Danzig O.Cart. > Gdańsk O.Cart., Gdańsk O.Cart. (bibliotheca)

Tekstmededelingen:

Het betreft een 17e- en 18e-eeuwse druk:

"Sermoenen Van Den Seer Eerw. Heer Adrianus De Cock Licentiaet in de H. Godts-geleertheydt, Op Den Feest-Dagh Van De Geloovige Zielen, Seer dienstigh en profytigh voor alle geloovige Menschen, en besonder voor alle Pastoors en Predicanten. Den Tweeden Druck. [vignet, bloemen- en fruitkorf] Tot Brugghe, By Franciscus Beernaerts, woonende in de Breydel-straete. [sine dato, approbatio 21.9.1743] ... Op het dek-of schutblad van het voorplat is de naam van de bezitster van het boek te lezen: S. martina de Schaûroth den, 28 janûariûs 1777 " (p. 148).

"Cornelii Iansenii Leerdamensis, S.Th.Doct. & Proff. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesu Christi Euangelia. Editio III. emendatior & correctior. [vignet] Prostant Lovanii, Apud Martinum Hullegaerde, Anno 1685. Cum Gratia & Privilegio. 446 pp. + Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, in sancta Iesu Christi Euangelia secvndvm Lucam & Joannem Commentarivs. Lovanii, Typis Hieronymi Nempœi [s.d.]" (p. 150). — Tussen "Editio III..." en "[vignet]" de handgeschreven bezitsaantekening: Cartusiae monialium Brugis.