Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan N  [Clear All Filters]
1975
...
Nieuws uit onze huizen. Leuven: restauratie van de oud-kartuizerij, in: Vox Minorum. Informatieblad van de Vlaamse Kapucijnen, 29 (1975), 165-170, 204-208  
[Leuven 1975]
1974
Elizabeth Salter
Nicholas Love's Myrrour of the Blessed Lyf of Jesu Christ, Salzburg, 1974, (4)-339-(1) p. (= Analecta Cartusiana, 10)  
[Salter 1974]
1973
Karl Jellowschek, Jeanne Barbet & Francis Ruello
Nicolas Kempf: Tractatus de mystica theologia. Recension et notes. Texte critique avec introduction, notes et tables, 2 dln., Salzburg, 1973, XVI-574 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 9:1-2)
[Jellowschek, Barbet & Ruello 1973]
1956
Bertilo De Boer
Nog eens Laurentius Musgeselius, in: Ons geestelijk erf, 30 (1956), 83-86
[De Boer 1956]
1953
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent, in: Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 62 (1953), 181-202
[Scholtens 1953b] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent.pdf (3.44 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent van Monnikhuizen, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 72 (1953), 90-124
[Scholtens 1953a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Monnikhuizen.PDF (2.95 MB)
Albert De Meyer & Jozef-Maria De Smet
Notes sur quelques sources littéraires relatives à Guigue Ier, cinquième prieur de la Grande Chartreuse, in: Revue d'histoire ecclésiastique, 48 (1953), 168-195  
[De Meyer & De Smet 1953] PDF-pictogram De Meyer & De Smet_Sources littéraires relatives à Guigue Ier.PDF (3.42 MB)
1952
H. J. J. Scholtens
Necrologie van de Utrechtse kartuizers, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 71 (1952), 97-150  
[Scholtens 1952a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie Utrechtse kartuizers.PDF (4.95 MB)
1951
J.J. Mak
Nieuw licht over de dichter van Elckerlyc, in: De nieuwe taalgids, 44 (1951), 329  
[Mak 1951]
1942
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent bij Geertruidenberg, in: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde , 49 (1942), 305-318
[Scholtens 1942a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Geertruidenberg.PDF (1.24 MB)
1886
L. Van Hasselt
Het necrologium van het karthuizer-klooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht, in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 9 (1886), 126-392  
[Van Hasselt 1886]
1885
P. Claessens
Notice sur les chartreuses de l'ancienne Belgique, in: Précis historiques. Mélanges religieux, littéraires et scientifiques, 34 /reeks 2:14 (1885), 16-24
[Claessens 1885] PDF-pictogram Claessens_Chartreuses de l'ancienne Belgique.PDF (919.15 KB)
1632
Arnoldus Raissius
Neo-Cartusia Antuerpiana quaerit adhuc etiamnum fundatorem, in: Arnoldus Raissius, Origines Cartusiarum Belgii, Duaci [Douai], Martinus Bogardus, 1632, 167-168  
[Raissius 1632c]
1608
Theodorus Petreius
Notae seu elucidationes breves in hos septem Petri Dorlandi Chronici Cartusiensis libros, Coloniae Agrippinae [Köln], Petrus Cholinus, 1608, 168-(4) p.  
[Petreius 1608]
0
Palémon Bastin
Nieuport. Necrologium ex chartis capituli generalis, in: Palémon Bastin, Chartreuse de Nieuport Jésus-de-Bethléem (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [45] - [53] (= Archives de la Grande Chartreuse, A5/167 a)  
[Bastin s.d. (t)] PDF-pictogram Bastin_Nieuwpoort_Necrologium.pdf (1.49 MB)

Pagina's