Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan manuscripta  [Clear All Filters]
2012
Francis Timmermans
Obituarium Cartusiense Domus Capellae, 2 dln., Salzburg, 2012, XVI-505-(1) (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 279:3)  
[Timmermans 2012a]
Youri Desplenter
De zogenoemde ‘tweede standaardredactie’ en de Bijbelvertaler van 1360, in: Youri Desplenter, De geschiedenis van de Middelnederlandse psaltervertalingen herzien. De middeleeuwse overzettingen van het psalmboek uit het zuiden van het Nederlandse taalgebied (ca. 1300 - ca. 1550), Antwerpen, 2012, 15-22, 1 ill. (= Ons geestelijk erf, 83:1)
[Desplenter 2012a]
2009
Rob Dueckers
Bruno-cyclus uit de Belles Heures van Jean de France, duc de Berry, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 168-169, 2 ill.  
[Dueckers 2009c]
James Hogg
The chartae for Provincia Tusciae: a supplement to Grenoble, Bibliothèque Municipale MS. 439 and Grande Chartreuse MS. 1 Cart. 19., 2 dln., Salzburg, 2009, – p. (= Analecta Cartusiana, 100:43:1-2)  
[Hogg 2009d]
John Clark
The chartæ of the Carthusian general chapter: a supplement (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), Salzburg, 2009, 99 p. (= Analecta Cartusiana, 100:44)
[Clark 2009]
Nathalie Nabert & Marie-Geneviève Grossel
La figure de Marie en Chartreuse, suivi de: Une dormition de la Vierge. Manuscrit inédit de la Grande-Chartreuse, Paris, 2009, 222 p. (= Spiritualité cartusienne. Thèmes)  
[Nabert & Grossel 20029]
Rob Dueckers
De middeleeuwse handschriften van de Roermondse kartuis, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 140-157, 286-289, 8 ill.  
[Dueckers 2009a]
Palémon Bastin , ed. James Hogg
Reliquiae chartarum capituli ceneralis. Dl. 5 / 1-4: 1621-1730 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), 4 dln., Salzburg, 2009, VI-IV-IV-IV-674 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:48:1-4)  
[Bastin & Hogg 2009b]
Palémon Bastin , ed. James Hogg
Reliquiae chartarum capituli generalis. Dl. 4 / 1-5: 1564-1620 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), Salzburg, 2009, XIV-IV-IV-IV-II-816 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:49:1-5)  
[Bastin & Hogg 2009a]
2008
Alexander Rausch
Der spätmittelalterliche Choraltraktat aus der Kartause Gaming (Niederösterreich). Einführung und Edition, Tutzing, 2008, 99 p., ill. (= Musica mediaevalis Europae occidentalis, 9)
[Rausch 2008]
Balázs J. Nemes
Ein wieder aufgefundenes Exzerpt aus Mechthilds von Magdeburg Lux divinitatis, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 137 (2008), 354-369  
[Nemes 2008] PDF-pictogram Nemes_Ein wieder aufgefundenes Exzerpt aus Mechtildis von Magdeburg Lux divinitatis.pdf (336.7 KB)
Herman Mulder
Ekbert von Schönau: Sermo de vita ... Jesu Christi. Ps.-Augustinus ... Ps.-Bernardus ... Ps.-Hadewijch ... — KB Brussel, hs. 3093-95 (eind 14e eeuw) — Herne bij Edingen, Onze-Lieve-Vrouwekapel (voor de regulieren van Rooklooster te Oudergem), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 10, Brussel, 2008, 11-13
[Mulder 2008a] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB_hs. 3093-95.pdf (1.51 MB)
Anthony Ian Doyle
A manuscript of Petrus Dorlandus of Diest's Viola animae, in: Julian M. Luxford (ed.), Studies in Carthusian monasticism in the late Middle Ages, Turnhout, 2008, 155-162, 1 ill. (= Medieval church studies, 14)
[Doyle 2008] PDF-pictogram Doyle_Dorlandus’ Viola animae.PDF (923.01 KB)
Herman Mulder
Pseudo-Jan van Ruusbroec: Tusschen onderscheit van sien aensien ende besien — KB Brussel, hs. 14069-88 (15e-16e eeuw) — Herne bij Edingen, Onze-Lieve-Vrouwekapel, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 10, Brussel, 2008, 33
[Mulder 2008b] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. 14069-88.pdf (607.34 KB)
Palémon Bastin , ed. James Hogg
Reliquiae chartarum capituli generalis 1731-1796 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), 3 dln., Salzburg, 2008, XV-X-X -401 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:20:1-3)  
[Bastin & Hogg 2008]
2007
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Cartae visitationum Cartusiae Lovaniensis (1504-1537 & 1559-1561), British Library, Ms Harley, 3591, Salzburg, 2007, XIV-132 p., 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 248)  
[De Grauwe & Timmermans 2007b] PDF-pictogram De Grauwe & Timmermans_ Cartae visitationum cartusiae Lovaniensis.pdf (1.14 MB)
Augustin Devaux
Catalogue des manuscrits des dépôts publics français concernant l'Ordre des Chartreux. Dl. 1: Abbeville — Lyon. Dl. 2: Marseille — Vienne, Salzburg, 2007, II-211, 212-438 p. (= Analecta Cartusiana, 217:1-2)  
[Devaux 2007]
John Clark
Chartae capituli generalis 1557, 1560-1575: Grenoble, Bibliothèque municipale MS. 439; Grande Chartreuse MS. 1 Cart. 19, 4 dln., Salzburg, 2007, XIII-187, XVII + 188-310, III + 311-457 (doorlopend); 211 p. (= Analecta Cartusiana, 100:40:1-4)  
[Clark 2007d]
Herman Mulder
Herman Stekin: Die exposicie op dat heyleghe pater noster — KB Brussel, hs. IV 389 (ca. 1500, Noordelijke Nederlanden), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 9, Brussel, 2007, 62-63
[Mulder 2007c] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 389.pdf (1.05 MB)
Herman Mulder
Leven van de H. Anna. Leven van de H. Ursmarus. Mirakelen van de H. Ursmarus te Aalst — KB Brussel, hs. II 56 (eind 15e eeuw en eerste helft 16e eeuw) — Sint-Andries bij Brugge, Sint-Anna-ter-Woestijne, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 9, Brussel, 2007, 31-32
[Mulder 2007b] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. II 56.pdf (1 MB)

Pagina's