Epistola de instructione iuuenum et nouiciorum: inhoud, autoriteitenonderzoek en vertaaltechnische analyse. Teksteditie met algemene inleiding

Auteurs:

Willems, Arne

Volledige referentie:

Arne Willems
Epistola de instructione iuuenum et nouiciorum: inhoud, autoriteitenonderzoek en vertaaltechnische analyse. Teksteditie met algemene inleiding, Masters Thesis, Gent, Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Historische Taal- en Letterkunde, afstudeerrichting Latijn-Nederlands, 2009, (4)-177 p., 4 ill.  
[Willems 2009]

Notities:

"Deze masterproef gaat over een Middelnederlandse geestelijke brief die uit het Latijn vertaald is. De auteur van die brief heet Hendrik van Coesfeld. Hij leefde in de Nederlanden in de tweede helft van de veertiende en het eerste decennium van de vijftiende eeuw. Voor de Middelnederlandse tekst van de brief gebruikte ik een manuscript uit de Universiteitsbibliotheek van Gent, namelijk hs. Gent, UB, 1764; voor de Latijnse versie hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 2451-18" (p. 1).

BijlageGrootte
PDF-pictogram Inhoudsopgave.PDF410.68 KB