Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
.
...
Het karthuizerklooster te Vught, in: Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 3 (1919), 262  
[Vught 1919] PDF-pictogram Karthuizerklooster Vught.PDF (92.98 KB)
...
De Kartuizers te Herne (1314-1783). Bijdragen en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling ter herdenking van de 200ste verjaardag van de afschaffing van het kartuizerlooster te Herne, Edingen, 1983, 143 p., ill.  
[Herne 1983]
...
Kartäuser, in: Meyers großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens, 6e ed., 10 (1908), 682-683  
[Kartäuser 1908]
...
Kartäuserregel und Kartäuserleben. Internationaler Kongress vom 30. Mai bis 3. Juni 1984, Stift Heiligenkreuz, 3 dln., Salzburg, 1984, resp. 300, 219 en 225 p. (= Analecta Cartusiana, 113:1-3)  
[Regel und Leben 1984]
...
Kloosterboekerijen door bijzonderen benuttigd [Kartuizers van Sint-Kruis bij Brugge], in: Biekorf, 32 (1926), 254-256  
[Sint-Kruis 1926] PDF-pictogram Kloosterboekerij kartuizers Brugge.PDF (435.05 KB)
...
De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 173-(1) p., ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)  
[Scheut 2009]
A
Gerard Achten
Kartäuser und Devotio Moderna. Kleiner Beitrag zur Geschichte der spätmittelalterlichen Mystik, in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 2, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1992, 154-181 (= Analecta Cartusiana, 125:2)
[Achten 1992] PDF-pictogram Achten_Kartäuser und Devotio Moderna.PDF (1.77 MB)
Stephanus Axters
De Kartuizers, in: Stephanus Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, dl. 4: Na Trente, Antwerpen, 1960 [anastatische herdruk: Antwerpen, 2000], 109-123, 315-319  
[Axters 1960] PDF-pictogram Axters_Vroomheid IV_Inhoudsopgave.PDF (441.41 KB)PDF-pictogram Axters_Vroomheid IV_Kartuizers_hoofdstuk en literatuur.PDF (5.04 MB)
Stephanus Axters
De Kartuizers, in: Stephanus Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, dl. 3: De Moderne Devotie (1380-1550), Antwerpen, 1956 [anastatische herdruk: Antwerpen, 2000], 198-225, 434-437  
[Axters 1956] PDF-pictogram Axters_Vroomheid III - Inhoudsopgave.PDF (607.14 KB)PDF-pictogram Axters_Vroomheid III_Kartuizers_hoofdstuk en literatuur.PDF (8.45 MB)
B
Hansjakob Becker
Kartäuser, Kartäuserinnen. III. Liturgie, in: Lexikon des Mittelalters, 5 (1991), 1020-1021
[Becker 1991]
Jos Bernaer
Kartuizermonniken uit het Oude Land van Edingen, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 87-98  
[Bernaer 1983]
Jos Bernaer
Het kartuizerklooster te Herne op kaarten van Fonson en Bonnevie uit de jaren 1755, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 37 (2009), 181-199
[Bernaer 2009] PDF-pictogram Bernaer_Herne op kaarten van Fonson en Bonnevie.PDF (1.67 MB)
Arnoud-Jan Bijsterveld
Kapel van O.L. Vrouw van Bethlehem of ‘in de Stege’ (Roermond), in: Peter Jan Margry, Charles Caspers, Antoine Jacobs & Ottie Thiers (eds.), Bedevaartplaatsen in Nederland, dl. 3: Provincie Limburg, Amsterdam & Hilversum, 2000, 771-774, 4 ill.  
[Bijsterveld 2000] PDF-pictogram Bijsterveld_Kapel van O. L. Vrouw van Bethlehem (Roermond).PDF (779.99 KB)
Stefanie Bilmayer-Frank , m.m.v. Günter Hägele
Katalog der Buchbestände der ehemaligen Reichskartause Buxheim, 4 dln., Buxheim, 2013, – p.  
[Bilmayer-Frank 2013]
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster van Herne in het werk van de Bergense historicus Philippe Brasseur, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 33 (2005), 12-21
[Boelaert & Boelaert 2005] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne in het werk van Philippe Brasseur.PDF (974.21 KB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Kanttekening bij de Middelnederlandse bijbelvertaling in het kartuizerklooster van Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 34 (2006), 101-113
[Boelaert & Boelaert 2006] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Middelnederlandse bijbelvertaling in Herne.PDF (1.34 MB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster te Herne op de kaart van Fonson, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 30 (2002), 264-274, 1 ill.
[Boelaert & Boelaert 2002a] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne op de kaart van Fonson.PDF (1005.67 KB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster te Herne bij de opheffing in 1783. Bijdrage tot een verbeterde iconografie, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 31 (2003), 1-40, 7 ill.
[Boelaert & Boelaert 2003] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Kloostercomplex van Herne in 1783.PDF (3.85 MB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster te Herne en het mirakel met de bloedregen, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 30 (2002), 135-137
[Boelaert & Boelaert 2002b] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne en het mirakel met de bloedregen.PDF (358.25 KB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
De kartuis van Herne tijdens de veldtochten van Lodewijk XIV, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 35 (2007), 28-32
[Boelaert & Boelaert 2007] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne en de veldtochten van Lodewijk XIV.PDF (585.8 KB)
G. Boner
Kartause St. Margarethental in Klein-Basel, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1379-1380
[Boner 1960]
Jaak Brebels
Kartuizers Meerhem 1584-1783, in: Jaak Brbels, Verleden van Huize Sint-Jan de Deo Gent, Gent, 1974, 24-81, ill.  
[Brebels 1974]
H. Brugmans
Het karthuizerklooster, in: Amsterdamsch weekblad, 1926, 24 juli, – (= Amsterdamsche bijzonderheden, 25)  
[Brugmans 1926]
C
Gabriël Celis
Het karthuizerklooster te Gent (1320-1783), in: Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 31 (1923), 25-56
[Celis 1923] PDF-pictogram Celis_Karthuizerklooster te Gent.PDF (3.56 MB)
Geert H. M. Claassens
De kartuizers van Herne en hun vertaalactiviteiten. [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 109-123  
[Claassens 2007b] PDF-pictogram Claassens_Vertaalactiviteiten in Herne.PDF (2 MB)

Pagina's