Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan Utrecht O.Cart. (urbanitas)  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Tom Gaens
Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma, in: Hildo van Engen & Gert Verhoeven (eds.), Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden, Hilversum, 2008, 69-106, 4 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 110)  
[Gaens 2008] PDF-pictogram Gaens_Van de woestijn naar de stad.PDF (4.38 MB)