Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Gent O.Cart. (historiographia)  [Clear All Filters]
2004
Jan De Grauwe
Koningsdal, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 29 (2004), 555-559  
[De Grauwe 2004f]
1991
Paul Vanderghote
Kartuizers [op het Meerhem] 1584-1783, in: Edesius Boerrigter & Jan De Grauwe (eds.), Meerhem, toen en nu: Huize Sint-Jan de Deo, Gent, 1991, 13-29, 30 ill.
[Vanderghote1991a]
Paul Vanderghote
Kazerne, chartreuse en militair hospitaal [op het Meerhem] 1783-1797, in: Edesius Boerrigter & Jan De Grauwe (eds.), Meerhem, toen en nu: Huize Sint-Jan de Deo, Gent, 1991, 31-37, ill.  
[Vanderghote1991b]
Edesius Boerrigter & Jan De Grauwe
Meerhem, toen en nu: Huize Sint-Jan de Deo Gent, Gent, 1991, (2)-126 p., 125 ill.  
[Boerrigter & De Grauwe 1991]
1974
Jan De Grauwe
Histoire de la chartreuse du Val-Royal à Gand et de la chartreuse du Bois-Saint-Martin à Lierde-Saint-Martin (Flandre Orientale), Salzburg, 1974, II-(4)-158 p. (= Analecta Cartusiana, 18)  
[De Grauwe 1974c]
Johan Decavele
Kartuis Koningsdal, in: Gaston Mortier (ed.), Duizend jaar Ekkergem, Gent, 1974, 51-53, ill.
[Decavele 1974]
Jaak Brebels
Verleden van Huize Sint-Jan de Deo, Gent, Gent, 1974, (10)-181 p., ill.  
[Brebels 1974]
1963
Rita Maes
De kartuis Koningsdal te Rooigem bij Gent (1328-1497), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1963, 162 p.  
[Maes 1963] PDF-pictogram Maes_Kartuis van Koningsdal te Rooigem_hfdst. I en II.pdf (17.61 MB)PDF-pictogram Maes_Kartuis van Koningsdal te Rooigem_hfdst. III en bijlagen.pdf (6.99 MB)
1923
Gabriël Celis
Het karthuizerklooster te Gent (1320-1783), in: Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 31 (1923), 25-56
[Celis 1923] PDF-pictogram Celis_Karthuizerklooster te Gent.PDF (3.56 MB)
1901
F. Van den Bemden
Recherches sur l'emplacement du couvent des chartreux à Royghem, in: Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Gand, 9 (1901), 163-169, 1 ill.  
[Van den Bemden 1901] PDF-pictogram Van den Bemden_Emplacement des chartreux à Royghem.PDF (1.07 MB)