De kartuis Koningsdal te Rooigem bij Gent (1328-1497)

Auteurs:

Maes, Rita

Volledige referentie:

Rita Maes
De kartuis Koningsdal te Rooigem bij Gent (1328-1497), Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1963, 162 p.  
[Maes 1963]

Trefwoorden:

Gent O.Cart. (historiographia)

Tekstmededelingen:

Inhoud
Voorwoord (p. 1)
Bibliografie (p. 8)
Inleiding: Bronnenstudie (p. 16)
I Hoofdstuk: De stichting (p. 24)
§ 1. De stichter (p. 27)
§ 2. Het tijdstip (p. 32)
§ 3. Juridische regelingen (p. 37)
§ 4. Weldoeners (p. 40)
II Hoofdstuk: De materiële uitbouw (p. 46)
§ 1. Geleidelijke groei van het kloosterdomein (p. 49)
A. Stichtingstijd (p. 50)
B. 1350-1380 (p. 54)
C. 1380-1420 (p. 65)
D. 1420-1460 (p. 73)
E. 1460-1497 (p. 85)
§ 2. Factoren die de ontwikkeling hebben bewerkt (p. 98)
A. De uitbouw (p. 99)
B. De natuur en hoeveelheid der goederen (p. 107)
§ 3. Tabellen (p. 108)
§ 4. De kloosterbouw (p. 110)
III Hoofdstuk: De monniken te Rooigdem (p. 116)
§ 1. De bewoners en hun bedrijvigheid (p. 116)
A. De officiales (p. 118)
B. De monniken die in Rooigem geen hogere functie bekleedden (p. 134)
C. De andere bewoners (p. 140)
§ 2. De plaats van de kartuis van Rooigem in de Orde (p. 145)
A. Vallis Regalis en de Grande Chartreuse (p. 146)
B. Vallis Regalis en de andere kartuizen (p. 154)
Besluit (p. 158)
Bijlagen (p. 160)
§ 1. De priores van Vallis Regalis (p. 160)
§ 2. Andere officiales (p. 161)