Fontes

1. Fontes archivales. Conspectus generalis

archivum Den Bosch, Brabants Historisch Informatie Centrum
fons archivalis Archief van het klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg
numerus archivalis 240
datatio 1266-1593
materiarum summa A. Inleiding
- Historisch overzicht van het kartuizerklooster
- Archief: Inleiding / De periode ca. 1425-1450 / De tijd rond 1518 / De tijd rond 1571 / Latere verspreiding (Rijksarchief in Noord-Brabant, Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen/ Brussel, Bisschoppelijk Archief Breda, Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief Brussel, Archives Départementales du Nord in Lille, Bibliothèque de la Faculté de Médecine in Montpellier) / Het klooster als archiefbewaarplaats voor anderen
- Verantwoording van de inventarisatie: Inventaris / Regestenlijst / Jaarstijlen
- Bijlagen: onder meer Lijst van prioren en procuratoren
- Regesten
B. Inventaris: 286 stukken
biblio [Sanders 1984]
internexus http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&micode=24...

2. Fontes archivales. Documenta particularia
Om de struktuur van het archief van het Hollandse Huis te kunnen doorgronden bezitten we belangrijke hulpmiddelen in de cartularia. Bovendien gunnen zij ons door ogenschijnlijk kleine aantekeningen een blik in het archief op het tijdstip van hun vervaardiging die vaak wat verder reikt dan de strukturele opbouw. Voor het eerst wordt ons deze mogelijkheid geboden door het cartularium uit de vijftiende eeuw. Een veel gedetailleerder overzicht met name van het niet uit charters bestaande deel van het archief krijgen we aan de hand van het cartularium uit 1518. Een fragmentarisch overgebleven cartularium uit de jaren zeventig van de zestiende eeuw is ons voor die tijd enigszins behulpzaam. De verwoesting van het klooster en de definitieve vlucht van zijn bewoners doen ook in het archief het nodige stof opwaaien. In laatste instantie zullen de lotgevallen van de archivalia na die tijd besproken worden.1

Cartularium s. XV
Cartularium 1518
...

3. Fontes litterales
...

4. Sigilla
...

5. Arma
...

  • 1. Geciteerd uit: Archief van het Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, 1266 - 1593 > Inleiding > Archief: Inleiding. – Beide cartularia waren in de 18e eeuw in het bezit van het kartuizerklooster te Antwerpen. Zij hebben derhalve tot het Rijksarchief Antwerpen behoord, maar zijn in 1953 in het bezit gekomen van het Rijksarchief Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch (heden BHIC — Brabants Historisch Informatie Centrum), toen er een grote archiefruil heeft plaatsgevonden tussen de Belgische en de Nederlandse Staat. In Nederland zijn archieven naar het Algemeen Rijksarchief (nu Nationaal Archief) en naar de rijksarchieven in de provincies gegaan. — Vriendelijke mededeling van Jan Sanders, rijksarchivaris Noord-Brabant, 3 december 2010.