Alle titels D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

De donatis recipiendis, in: Caeremoniale (16e eeuw), fol. 14r-15v
De invenienda littera dominicali et numero lunari per hos duos cyclos, in: Graduale (1367), fol. 2r-2v
De lapsis recipiendis seu conversis, in: Caeremoniale (16e eeuw), fol. 11r-12r
De modo sepeliendi seculares, in Caeremoniale (16e eeuw), fol. 33r-35v
De neumatibus, in: Graduale (1367), fol. 192r-192v
De octo tonis et psalmorum versiculis, in: Graduale (1367), fol. 197v-204r
De recipiendis ad professionem, in: Caeremoniale (16e eeuw), fol. 7r-10v
De tricenario singulari pro monachis recenter defunctis persolvendo non ex statutis sed ex consuetudine recepta in hac domo etiam post eius restaurationem in civitate Bruxellensi, in: Calendarium Cartusiae Bruxellensis ..., fol. 123v
De vesticione et professione laicorum, in: Caeremoniale (16e eeuw), fol. 12r-13v
De visitacione egroti, unctione, commendatione animae, exsequiis, in: Caeremoniale (16e eeuw), fol. 16r-32v
Declarata in Carthusia, in : [Constitutiones Carthusianorum], fol. 3r-3v, 199r1

  • 1. Dit waren verordeningen (ordinationes) door de generale kapittels genomen om de Consuetudines nader te verklaren of te vervolledigen. Deze kapittelbesluiten kregen kracht van wet wanneer hun degelijkheid aan de praktijk was getoetst.