Petrus De Wal O.Cart.: Calendarium Cartusiae Bruxellensis auctius cum observationibus Ordinis antiquitate nec non mystica ratione divini officii [Ms. Brussel]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numerus 3442
foliorum numerus f. 1r-123r
auctor De Wal Petrus O.Cart.
scriptor ?
origo Brussel: kartuizers
datatio s. XVIII
biblio Cat. KB Brussel, dl.1, 1901, 584-585 (nr. 891)
[De Grauwe & Timmermans 2009] (editie)
annotatio In dit manuscript staat blijkbaar niet wanneer het werd geschreven of beëindigd. Daarom moet deze datering eerder als een interpretatie van J. Van den Gheyn, de samensteller van de Brusselse catalogus, worden beschouwd. Hieruit zou men kunnen afleiden dat dit handschrift een kopie is en niet het origineel, want Petrus De Wal, de auteur, stierf in 1648. De uitgevers van dit werk [De Grauwe & Timmermans 2009]IV, spreken zich hierover niet duidelijk uit: "Il s’agit du calendarium entièrement de la main de Pierre De Wal [hiermee bedoelen zij slechts te zeggen dat deze Brusselse kartuizer de auteur van dit geschrift is] ... L’auteur possède une petite écriture, comme s’il ne disposait pas d'une surface d’écriture suffisante et c’est probablement aussi la raison pour laquelle il fait un usage abusif d’abréviations et que les phrases en fin de ligne ne sont pas toujours très lisibles, mais l’ouvrage a peut-être aussi été écrit à la hâte comme si l’auteur avait été pressé par le temps". Nochtans was co-uitgever Francis Timmermans, die nog een ander geschrift van Petrus De Wal voor eigen studie gedeeltelijk heeft getranscribeerd, met name diens Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis, goed geplaatst om na vergelijking van de hand in beide teksten meer klaarheid ter zake te brengen. – © Frans Hendrickx.