2. Fontes

1. Fontes archivales. Conspectus generalis
Den Haag, Nationaal Archief (NA)

archiefnaam Delftse Statenkloosters: Klooster van den heilige Bartholomeus in Jeruzalem
archiefinventaris nr. 3.18.05
periode 1247-1572
inhoud A. Het klooster in het algemeen
B. Financieel beheer
C. Beneficies en kerkelijke diensten
D. Stukken de prior persoonlijk aangaande
biblioref. [Drossaers 1916]
internetref. www.proxy.handle.net/10648/bfb7fe4d-fb9f-4fec-89c7-f0596e354a312. Fontes archivales. Documenta particularia
Kaartboek 15e-16 eeuw [Delft]
Register auctentyck compreherende de copien van alle die brieven die het Convent der Carthuzers vorder gelegen buiten de stad van Delft genaamd sticht Bartholeum-dal in Jherusalem heeft [Delft]
Registrum literarum domus Carthusiensis extra Delf [Delft]
...


3. Fontes litterales
...


4. Sigilla
[Vallier 1891]280 en [Delbecque 2008]36 (nr. 224)
vermelden dat er geen zegel is (bewaard).


5. Arma
...