Fontes

1. Fontes archivales. Conspectus generalis

archivum Den Haag, Nationaal Archief
fons archivalis Archief van het Klooster van de heilige Bartholomeus in Jeruzalem
numerus archivalis. 3.18.05
datatio 1247-1572
materiarum summa A. Het klooster in het algemeen
B. Financieel beheer
C. Beneficies en kerkelijke diensten
D. Stukken de prior persoonlijk aangaande
E. Supplement (uit verspreide charters)
biblio [Drossaers 1916]
internexus https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/3.18.05

2. Fontes archivales. Documenta particularia
Cartularia
- Register auctentyck compreherende de copien van alle die brieven die het Convent der Carthuzers vorder gelegen buiten de stad van Delft genaamd sticht Bartholeum-dal in Jherusalem heeft]
- Registrum literarum domus Carthusiensis extra Delf
Kaartboek s. XV-XVI
...

3. Fontes litterales
...

4. Sigilla
[Vallier 1891]280 en [Delbecque 2008]36 (nr. 224)
vermelden dat er geen zegel is (bewaard).

5. Arma
...