Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Jan De Grauwe
Akten van de generale kapittels van de kartuizerorde in het Rijksarchief te Brugge, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, 135 (1998), 85-129
[De Grauwe 1998a] PDF-pictogram De Grauwe_Akten generale kapittels West-Vlaamse kartuizen.PDF (9.57 MB)
Jan De Grauwe
Historia Cartusiana Belgica, Salzburg, 1985, (2)-278 p., 91 ill. (= Analecta Cartusiana, 51)  
[De Grauwe 1985a]
M. J. M. De Haan
Elckerlijc is niet iederéén, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, n. s. 56 (1975), 286-291
[De Haan 1975]
M. J. M. De Haan & B. J. Van Delden
De Spiegel der zaligheid van Elkerlijk naar de bewaarde bronnen uitgegeven, Leiden, 1979, (6)-101-(1) p. (= Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, 7)
[De Haan & Van Delden 1979]
Jos De Heer
Guigo II de Kartuizer: De ladder van de kloosterlingen. Spiritualiteit van de lectio divina, Middelburg, 2019, 240 p.
[De Heer 2019]
Hans De Jong
The Cartae Cartusianae: Brussels Royal Library manuscript II 1959, in: Kartäuserregel und Kartäuserleben. Internationaler Kongress vom 30. Mai bis 3. Juni 1984, Stift Heiligenkreuz , dl. 4, Salzburg, 1987, 1-30 (= Analecta Cartusiana, 113:4)  
[De Jong 1987] PDF-pictogram De Jong_Cartae Cartusianae Brussels Royal Library MS. II 1959.PDF (2.17 MB)
Toon De Kegel
Van charisma tot instituut. Institutionalisering en modelvorming bij de vroegste kartuizerbeweging (1084-1155), Master Geschiedenis, Gent, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2010, 74 p.
[De Kegel 2010] PDF-pictogram De Kegel_Van charisma tot instituut bij de vroegste kartuizers.pdf (617.02 KB)
Pietro De Leo
L’Ordine Certosino e il papato dalla fondazione allo Scisma d’Occidente, Soveria Mannelli, 2003, XVI-412 p., ill.
[De Leo 2003]
Edward De Maesschalck
Incorporatie van de kartuizers (Leuven, 28 februari 1521), in: Erasmus en Leuven. Tentoonstelling Leuven, Stedelijk Museum, 17 nov.-15 dec. 1969, Leuven, 1969, 111-112
[De Maesschalck 1969]
Edward De Maesschalck
Gezicht op het kartuizerklooster te Leuven (Leuven, ca. 1598), in: 550 jaar Universiteit Leuven 1425-1975. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Leuven, 31 januari - 25 april 1976, Leuven, 1976, 106
[De Maesschalck 1976]
Bas De Melker
Structuur en genese van het Liber benefactorum van het kartuizerklooster bij Amsterdam, in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodanum, 81 (1989), 10-28
[De Melker 1989]
Bas De Melker , ed. Tom Gaens & Koen Goudriaan
Het ‘Liber benefactorum’ van het kartuizerklooster bij Amsterdam, Leuven, 2021, 268-(2) p. (= Miscellanea Neerlandica, 47 / Studia Cartusiana, 6)
[De Melker 2021b]
Bas De Melker
Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435, onder redactie van Mariëlle Callenbach, Tom Gaens, Koen Goudriaan & Patrick Vlegels, Hilversum, 2021, 550 p., ill.  
[De Melker 2021a]
Bas De Melker
Het cartularium van het karthuizerklooster en zijn plaats binnen de kloosteradministratie (1401/02-1537). Een verslag van het codicologisch onderzoek door R. Bessem en B. R. De Melker naar ms. GA Amsterdam — Burgerweeshuis nr. 111, in: R. Bessem (ed.), Oorkondenboek van het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583), Amsterdam, 1997, 25-63 (= Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam, 25)
[De Melker 1997]
Myrtha De Meo-Ehlert
Die umstrittenen dionysischen Quellen im Briefwechsel zwischen Bernhard von Clairvaux und Guigo I. dem Kartäuser, in: Marieke Abram, Susanne Bernhardt, Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Mystik unterwegs. Theologia mystica und revelationes in kartäusischen Händen, Leuven, 2020, 315-356 (= Miscellanea Neerlandica, 49 / Studia Cartusiana, 7)  
[De Meo-Ehlert 2022]
Christian De Mérindol
Les premiers bibles peintes cartusiennes, in: Bernard Bligny & Gérald Chaix (eds.), La naissance des chartreuses. Colloque organisé par l'Association pour la célébration du IXe centenaire de la fondation de la Grande-Chartreuse (12-15 septembre 1984), Grenoble , 1986, 69-102, 4 ill.
[De Mérindol 1986]
Christian De Mérindol
Art, spiritualité et politique: Philippe le Hardi et la chartreuse de Champmol. Nouvel aperçu, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Les Charteux et l'art (XIVe - XVIIIe siècles). Actes du Xe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 septembre 1988), Paris, 1989, 93-115 (= Collection Cerf-Histoire)
[De Mérindol 1989]
Maurice De Meulemeester
Les chartreux anglais et le couvent des rédemptoristines à Malines, Malines, 1930, 18 p.  
[De Meulemeester 1930] PDF-pictogram De Meulemeester_Les chartreux anglais à Malines.pdf (13.79 MB)
Albert De Meyer & Jozef-Maria De Smet
Notes sur quelques sources littéraires relatives à Guigue Ier, cinquième prieur de la Grande Chartreuse, in: Revue d'histoire ecclésiastique, 48 (1953), 168-195  
[De Meyer & De Smet 1953] PDF-pictogram De Meyer & De Smet_Sources littéraires relatives à Guigue Ier.PDF (3.42 MB)
Albert De Meyer & Jozef-Maria De Smet
Les Consuetudines Guigonis des premiers chartreux, in: Analecta Cartusiana, dl. 300, Salzburg, 2013, 63-160  
[De Meyer & De Smet 2013]
Albert De Meyer & Jozef-Maria De Smet
Guigo's Consuetudines van de eerste kartuizers, Brussel, 1951, 99 p. (= Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 13:6)  
[De Meyer & De Smet 1951] PDF-pictogram De Meyer & De Smet_Guigo's Consuetudines.PDF (15.09 MB)
Albert De Meyer & Jozef-Maria De Smet
Notes sur quelques sources littéraires relatives à Guigue Ier, cinquième prieur de la Grande Chartreuse, in: Analecta Cartusiana, dl. 291, Salzburg, 2017, 67-91  
[De Meyer & De Smet 2017] PDF-pictogram De Meyer & De Smet_Sources littéraires relatives à Guigue Ier.PDF.pdf (5.28 MB)
Charles De Miramon
Les Donnés dans un ordre religieux: l'exemple des Chartreux, in: Charles De Miramon, Les donnés au Moyen Âge: une forme de vie religieuse laïque (v. 1180 - v. 1500), Paris, 1999, 233-274, 434, 1 ill. (= Cerf Histoire)
[De Miramon 1999] PDF-pictogram Recensie Lett_RHE 96 (2001) 482-483.pdf (66.79 KB)
Antonio De Molina , tr. John Thorpe
A treatise concerning some rules and important advices, how to say the Divine Office, with due attention and devotion. [A photocopy], in: Spiritualität heute und gestern, dl. 16, Salzburg, 1992, 180-253 (= Analecta Cartusiana, 35:16)  
[De Molina & Thorpe 1992]
Bernard De Montgolfier & Jean-Pierre Willesme
La chartreuse de Paris. Son décor aux XVIIe et XVIIIe siècles, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Les Chartreux et l'art (XIVe-XVIIIe siècles). Actes du Xe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 septembre 1988), Paris, 1989, 117-135, 5 ill. (= Collection Cerf-Histoire)
[De Montgolfier & Willesme 1989]

Pagina's