Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan E  [Clear All Filters]
1967
Jacques Vandemeulebroucke
De eerste jaren van de kartuis Genadedal te Sint-Kruis (1318-1324), in: Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, oudheidkunde en folklore, 68 (1967), 217-229
[Vandemeulebroucke 1967] PDF-pictogram Vandemeulebroucke_Eerste jaren van de kartuis Genadedal te Sint-Kruis.PDF (1.94 MB)
Willem Lourdaux
Enkele beschouwingen over betrekkingen tussen Kartuizers en Moderne Devoten, in: Handelingen van het XXVe Vlaamse filologencongres. Antwerpen 17-19 april 1963, (1967), 416-423
[1967]
1966
R. Vos
Elckerlijc - Everyman - Homulus - Der sünden loin ist der toid, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 82 (1966), 129-143
[Vos 1966]
1965
R. Vos
De Elckerlijc en Willem van Hildegaersbergh, in: De nieuwe taalgids, 58 (1965), 314-322, 376-387
[Vos 1965b]
1964
Th. Ausems
Elckerlijc's auteur, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 37-56, 2 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)  
[Ausems 1964a]
Th. Ausems
Elckerlijc's première, in: Ons geestelijk erf, 38 (1964), 393-413
[Ausems 1964b]
1959
Robert Haass
Eger (Egher, nicht Aeger) von Kalkar, Heinrich, in: Neue Deutsche Biographie, 4 (1959), 327-328  
[Haass 1959]
1955
P. Raoul
Étude sur la chartreuse de Vauvert-lès-Paris, in: Les amis de Saint François, 71 (1955), 14-32  
[Raoul 1955] PDF-pictogram Recensie_RHE 50 (1955) 1045-1046.pdf (598 KB)
1946
Anselm Stoelen
De eucharistische evolutie van de oude kartuizer-liturgie. De dagelijksche mis, in: Studia Eucharistica DCCi anni a condito festo Sanctissimi Corporis Christi 1246-1946, Antwerpen, 1946, 102-131
[Stoelen 1946] PDF-pictogram Stoelen_De eucharistische evolutie van de kartuizerliturgie. De dagelijkse mis.PDF (2.84 MB)
1942
H. J. J. Scholtens
Een exhortatio van Geert Groote aan Hendrik van Alkemade, in: Ons geestelijk erf, (1942), 154-155
[Scholtens 1942b]
1934
R. Billiet
Eene verdwenen Mariabedevaartplaats te Herne, in: Eigen schoon en de Brabander, 17 / n.s. 9 (1934), 167-168
[Billiet 1934] PDF-pictogram Billiet_Mariabedevaartplaats te Herne.PDF (179.65 KB)
Leonard Willems
Elckerlyc-studiën, 's-Gravenhage, 1934, (8)-185 p.
[Willems 1934]
1933
Floris Prims
De eerste karthuizers op Het Kiel, in: Floris Prims, Antwerpiensia 1932, Antwerpen, 1933, 45-53 (= Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis, 6)
[Prims 1933a] PDF-pictogram Prims_Eerste karthuizers op Het Kiel .PDF (1.1 MB)
1924
A. - J. Fruytier
Eligius (Gerard) of Eloy, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 6 (1924), 475-476  
[Fruytier 1924]
1902
Lucian Pfleger
Eine verloren gegangene Schrift des Dionysius Carthusianus, in: Zeitschrift für katholische Theologie , 26 (1902), 398-402  
[Pfleger 1902]
Henri Logeman
Elckerlijc - Everyman. De vraag naar de prioriteit opnieuw onderzocht, Gand, 1902, 175 p. (= Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres, 28)
[1902]
1900
Victor-Marie Doreau
Les éphémérides de l’Ordre des Chartreux, 4 dln., Montreuil-sur-Mer, 1900, 375, 351, 395, 473 p.
[Doreau 1897-1900]
1896
J. Cuvelier & C. Bamps
Encore Denys le Chartreux, in: L’ancien Pays de Looz. Tablettes mensuelles illustrées concernant l'histoire et l'archéologie de la province de Limbourg, 1 / 1 (1896), 23, 1 ill.
[Cuvelier & Bamps 1896] PDF-pictogram Cuvelier & Bamps_Encore Denys le Chartreux.PDF (280 KB)
1888
Victor-Marie Doreau
Elenchus editionum Passio XVIII Cartusianorum [Mauritii Chauncy], in: Victor-Marie Doreau, Historia aliquot martyrum Anglorum maxime XVIII Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summi Pontificis jura vindicanda interemptorum a V. Patre Dno Mauritio Chauncy Londiniensis Cartusiae professo conscripta, Monstrolii [Montreuil], 1888, XXVIII-XXXII
[Doreau 1888c] PDF-pictogram Editiones Passionis XVIII Cartusianorum.PDF (580.45 KB)
1878
...
Extrait des droits seigneuriaux appartenant aux Chartreux, à cause de leur seigneurie de Chercq-lez-Tournai, in: Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai, 17 (1878), 317-320  
[Chercq 1878]

Pagina's