Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan C  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1504-1515. (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14). A Supplement to MS. Parkminster B. 62, Salzburg, 1998, VI-81 p. (= Analecta Cartusiana, 30)
[Clark 1998b]
John Clark
The charterhouse of Buxheim in the chartae of the Carthusian general chapter 1475-1658, in: Friedrich Stoehlker, Die Geschichte der Kartause Buxheim, dl. 5, Salzburg, 2015, 66-78 (= Analecta Cartusiana, 316 : 5)
[Clark 2015]
John Clark
Th acta of the Carthusian general chapter in the Paris and Lambeth manuscripts, in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1991, 242-256
[Clark 1991c]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: Paris, Bibliothèque Nationale MS Latin 10889, 3 dln., Salzburg, 1995, VIII-88, 93, IV-82 p. (= Analecta Cartusiana, 100:22:1-3)  
[Clark 1994-1995]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1571-1588 (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14), Salzburg, 2001, VIII-138 p. (= Analecta Cartusiana, 100:37)
[Clark 2001a]
John Clark & Peter Cunich
The various versions of the Historia aliquot Martyrum Anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summa Pontificis jura vindicanda interemptorum, by Dom Maurice Chauncy, 3 dln., Salzburg, 2007, IV-182, IV-222, IV-209 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 86:1-3)  
[Clark & Cunich 2007]
John Clark
Dom Maurice Chauncy and the London charterhouse, in: John Clark & Peter Cunich (eds.), The various versions of the Historia aliquot Martyrum Anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summa Pontificis jura vindicanda interemptorum, by Dom Maurice Chauncy, dl. 2, Salzburg, 2006, 1-13 (= Analecta Cartusiana, 86:2)
[Clark 2006a] PDF-pictogram Clark_Chauncy and the London charterhouse.PDF (2.06 MB)
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1475-1515 (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart.16, volume 2), Salzburg, 2011, VI-168 p. (= Analecta Cartusiana, 100:53)
[Clark 2011a]
John Clark
The Urbanist chartae including the chartae of the Avignon obedience to 1410. Dl. 1 : 1380-1393, Salzburg, 1997, XX-152 p. (= Analecta Cartusiana, 100:25:1)  
[Clark 1997a]
John Clark
Editing the Latin versions of The Cloud of Unknowing. A progress report, in: James Hogg (ed.), Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelalter, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1990, 191-211, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 63:1)
[Clark 1990] PDF-pictogram Clark_Latin versions of The Cloud of Unknowing.PDF (2.31 MB)
John Clark
Transumptum ex chartis capituli generalis ab anno 1250 ad annum 1379, a V.P.D. Joanne Chauvet, professo Cartusiae & scriba Ordinis (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart.14, tome 1), Salzburg, 1998, XII-226 p. (= Analecta Cartusiana, 100:29)
[Clark 1998a]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: Carthusian legislative material from British Library London Ms. Cotton Caligula A ii, Salzburg, 2006, X-88 p. (= Analecta Cartusiana, 100:41)
[Clark 2006b]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter: MS. Parkminster B 62 (1504-1513), 2 dln., Salzburg, 1992, VIII-108, 109-252 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 100:21:1-2)
[Clark 1992b]
John Clark
The chartae of the Carthusian general chapter 1536-1570 (MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 14), Salzburg, 2000, VIII-184 p. (= Analecta Cartusiana, 100:36)
[Clark 2000]
John Clark
The Carthusian nunnery of Gosnay in the chartae of the general chapter, in: Martine Valdher (ed.), Moines et moniales dans l’Ordre des Chartreux: l’apport de l’archéologie. Actes du Premier Congrès international d’Archéologie cartusienne, 22-25 juin 2006, Salzburg, 2007, 247-255 (= Analecta Cartusiana, 245)
[Clark 2007c]
John Clark
The chartæ of the Carthusian general chapter: a supplement (Ms. Grande Chartreuse 1 Cart. 16), Salzburg, 2009, 99 p. (= Analecta Cartusiana, 100:44)
[Clark 2009]
John Clark & James Hogg
Mount Grace Charterhouse and late medieval English spirituality. Dl. 1: The works of Richard Methley, Salzburg, 2017, XXVI-119 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 64:1)
[Clark & Hogg 2017]
P. Claessens
Notice sur les chartreuses de l'ancienne Belgique, in: Précis historiques. Mélanges religieux, littéraires et scientifiques, 34 /reeks 2:14 (1885), 16-24
[Claessens 1885] PDF-pictogram Claessens_Chartreuses de l'ancienne Belgique (919.15 KB)
Frans Claes
Vroegere bezittingen van de kartuizers van Zelem, in: Oost-Brabant. Heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving, 21 (1984), 51-57, 1 ill.
[Claes 1984]
Geert H. M. Claassens
Cassianus in het klooster? Petrus Naghels vertaling van Cassianus’ Collationes Patrum, in: Pierre Delsaerdt & Evelien Kayaert (eds.), Abdijbibliotheken: heden, verleden, toekomst. Handelingen van het congres gehouden in Antwerpen op 10 december 2004, Antwerpen, 2005, 99-121 (= Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, n.s. 3)
[Claassens 2005] PDF-pictogram Claassens_Naghels vertaling van Cassianus' Collationes Patrum.PDF (1.97 MB)
Geert H. M. Claassens
Ter inleiding: een veertiende-eeuwse vertaler in Herne, in: Mikel M. Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, IX-XVII (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)
[Claassens 2007a]
Geert H. M. Claassens
Ende gaet inder sartroeysen ordine. De kartuizers en de Catharina van Siena-cultus in de Lage Landen, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 211-230 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Claassens 2013]
Geert H. M. Claassens
De kartuizers van Herne en hun vertaalactiviteiten. [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 109-123  
[Claassens 2007b] PDF-pictogram Claassens_Vertaalactiviteiten in Herne.PDF (2 MB)
Geert H. M. Claassens
Dietschen soe ic naest mach. Petrus Naghel en de kartuis van Herne als vertaalcentrum (1358-1388), in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 73-125, ill.
[Claassens 2014]
Geert H. M. Claassens
De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 1400), in: Paul Gillaerts, Henri Bloemen, Youri Desplenter, Wim François & August den Hollander (eds.), De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen, Heerenveen, 2015, 125-150, 3 ill.
[Claassens 2015]

Pagina's