Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Hermann Ries
Adolf von Essen (Adolphus de Assindia, de Essendia), in: Neue Deutsche Biographie, 1 (1953), 86-87  
[Ries 1953]
Sara Ritchey
Cult and codex. Hagiographical writing and Carthusian reading in Royal Library of Belgium MS 8060-64, in: Viator, 46 (2015), 255-275  
[Ritchey 2015] PDF-pictogram Ritchey_Cult and codex. Hagiographical writing and Carthusian reading.pdf (783.76 KB)
Joost Robbe
Jan van Brederode’s Des coninx summe, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 185-187 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014c]
Joost Robbe
Ludolphus van Saksens Vita Christi en zijn Middelnederlandse vertaling, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014b]
Joost Robbe
Dionysius van Rijkels De quatuor hominis novissimis, in: Robbe Joost, Waer een steen so breet dat hi al eertrijck besloech. Suso’s allegorie van de steen in volkstalige en Latijnse teksten in de vijftiende-eeuwse Nederlanden, Antwerpen, 2014, 179-180 (= Ons geestelijk erf, 85:3)
[Robbe 2014a]
Alphonse Roersch
La Vita Bibautii de Laevinus Ammonius, in: Revue d'histoire ecclésiastique, 38 (1942), 152-155
[Roersch 1942] PDF-pictogram Roersch_Vita Bibautii de Laevinus Ammonius.PDF (540.58 KB)
Alphonse Roersch
Correspondance inédite du chartreux gantois Lævinus Ammonius, in: Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Gand, 9 (1901), 9-28  
[Roersch 1901] PDF-pictogram Roersch_Correspondance inédite de Laevinus Ammonius.pdf (4.83 MB)
Alphonse Roersch
La correspondance d'un chartreux: Laevinus Ammonius, in: Alphonse Roersch, L'humanisme belge à l'époque de la Renaissance. Études et portraits, Bruxelles, 1910, 58-68  
[Roersch 1910]
August Roeykens
Inleiding tot de geschiedenis van het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 3 (1975),  29-38, 236-238
[Roeykens 1975]
August Roeykens
De gebeurtenissen in het kanton Heme gedurende de eerste dagen na de slag bij het kartuizerklooster in 1798, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 26 (1998), 93-110
[Roeykens 1998]
August Roeykens
Is de eerste vertaling van de Bijbel in het Middelnederlands proza, vervaardigd in de jaren 1360-1384, het werk van een monnik uit het kartuizerklooster van Herne?, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 5 (1977), 169-176, 1 ill.
[Roeykens 1977] PDF-pictogram Roeykens_De eerste vertaling van de Bijbel in Middelnederlands proza.pdf (8.87 MB)
Bernard Roobaert
De Bijbelvertaler van 1360: een Hernse kartuizer?, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 28 (2000), 19-22
[Roobaert 2000]
Bernadette Roose
De kroning van een kartuizerin in Sint-Anna-Ter-Woestijne, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 74-78, 1 ill.  
[Roose 1996f]
Bernadette Roose
De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw, Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996), Brussel, 1996, 95 p., 32 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996a]
Bernadette Roose
De H. Bruno omringd door de heiligen van zijn orde, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 70-73, 2 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)  
[Roose 1996e]
Bernadette Roose
De geschiedenis van de stichting Sint-Anna-Ter-Woestijne, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brussel, 1996, 26-39, 4 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996d]
Bernadette Roose
De geschiedenis van de stichting Genadedal, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brussel, 1996, 13-25, 2 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996c]
Bernadette Roose
Staande Lieve Vrouw met Kind, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 79-83, 1 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)  
[Roose 1996g]
Bernadette Roose
Genadedal en Sint-Anna-Ter Woestijne in de globale geschiedenis van de kartuizerorde, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brussel, 1996, 9-12, 4 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996b]
Inge Roosens
Bouwhistorische studie van de kapel van het voormalige kartuizerklooster Sint-Jansdal te Zelem (Halen), Eindwerk 1MLZ, Deurne, Hogere Opleidingen van het Gemeenschapsonderwijs: Postgraduaat Monumenten- en Landschapszorg, 1999, variërende p., ill.
[Roosens 1999]
Heribert Rossmann
Der Kartäuser Johannes Justus Landsberg. Als Studentenvater betreute er in Köln Petrus Canisius, in: Landsberger Geschichtsblätter. Organ des Historischen Vereins für Stadt und Kreis Landsberg am Lech, 83-84 (1982), 10-12
[Rossmann 1982b]
Heribert Rossmann
Die Geschichte der Kartause Aggsbach bei Melk in Niederösterreich, 2 dln., Salzburg, 1976, (2)-IV-181, (1) + 182-466 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 29-30)
[Rossmann 1976]
Heribert Rossmann
Die Stellungnahme des Kartäusers Vinzenz von Aggsbach zur mystischen Theologie des Johannes Gerson, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 5, Salzburg, 1982, 5-30 (= Analecta Cartusiana, 55:5)
[Rossmann 1982a]
Gottfried Roth
Dionysius, der Kartäuser: seine Discretio spirituum im Vergleich mit der gegenwärtigen Religionspsychopathologie, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 2, Salzburg, 2001, 105-110 (= Analecta Cartusiana, 157:2)
[Roth 2001a] PDF-pictogram Roth_Dionysius und discretio spirituum.PDF (3.68 MB)
Hermann Josef Roth
Beziehungen zwischen Kartäusern und Zisterziensern, in: Die Kartäuser in Österreich. Zweiter Internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, vom 11. bis 14. September 1980, Aggsbach, dl. 1, Salzburg, 1980, 5-20 (= Analecta Cartusiana, 83:1)
[Roth 1980b]

Pagina's