De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw


Volledige referentie:

Bernadette Roose
De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw, Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996), Brussel, 1996, 95 p., 32 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996a]

Trefwoorden:

Brugge 1 O.Cart. monachi (historiographia), Brugge 2 O.Cart. moniales (historiographia)