Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Arnoldus Bostius
De Patre Ludolpho, Saxone, Argentinensis Cartusiae priore doctissimo scriptisque clarissimo, in: Arnoldus Bostius, Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, ed. Theodorus Petreius, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, 19-21  
[Bostius 1609p]
Arnoldus Bostius , ed. Theodorus Petreius
Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, (14)-58 p.
[Bostius & Petreius 1609] PDF-pictogram Bostius_De praecipuis Cartusianae familiae patribus.PDF (7.07 MB)
Arnoldus Bostius
De V. Patre Henrico Coesfeldiensi eiusdemque scriptis ac lucubrationibus, in: Arnoldus Bostius, Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, ed. Theodorus Petreius, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, 22-23  
[Bostius 1609b]
Arnoldus Bostius
De D. Henrico Loenio, priore domus Capellae, nec non et Bruxellensis. De quo vide Chronicon Dorlandi, lib. 7, cap. 31, in: Arnoldus Bostius, Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, ed. Theodorus Petreius, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, 55  
[Bostius 1609k]
Emma Bossu
Tekstuele relaties tussen de laatmiddeleeuwse kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden. Een onderzoek naar de invloed van de Moderne Devotie op de kartuizers, Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de geschiedenis, Gent, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2012, IX-159 p., ill.
[Bossu 2012] PDF-pictogram Bossu_Tekstuele relaties tussen de kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden.pdf (1.49 MB)
Eefje Bosmans
De Middelnederlandse vertalingen van Bonaventura's Lignum Vitae, in: Ons geestelijk erf, 80 (2009), 21-47, 2 ill.  
[Bosmans 2009]
Willibald Bösen
Auf einsamer Strasse zu Gott: das Geheimnis der Kartäuser, Freiburg im Breisgau, Basel & Wien, 1987, 191-(1) p.  
[Bösen 1987]
Laurent Borne
Pharmacopée, médecine et chirurgie chez les Chartreux français des XVIIeme et XVIIIeme siècles, in: Robert Bindel (ed.), 35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 99-155 (= Analecta Cartusiana, 253)
[Borne 2007]
Till-Holger Borchert
Maria met het Kind, de heiligen Barbara en Elisabeth en Jan Vos (“Madonna van Jan Vos”) ca. 1443, in: Till-Holger Borchert (ed.), Van Eyck tot Dürer. De Vlaamse primitieven en Centraal-Europa 1430-1530. Catalogus, Tielt, 2010, 150, 1 ill.  
[Borchert 2010]
G. Boner
Kartause St. Margarethental in Klein-Basel, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 2e ed., 5 (1960), 1379-1380
[Boner 1960]
Pierre Bolle
Nouvelles sources pour servir à l'histoire du couvent des chartreux de Chercq, in: Mémoires de la Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, 3 (1982), 5-12
[Bolle 1982] PDF-pictogram Bolle_Sources des chartreux de Chercq.PDF (887.84 KB)
Clemens Bohic
Chronica Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1510. Dl 1: 1084-1173, Tornaci [Tournai], Typis Cartusiae Sanctae Mariae de Pratis, 1911, (16)-LXXVII-(1)-478-(6) p.  
[Bohic 1911]
Clemens Bohic
Chronica Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1510. Dl 4: 1421-1510, Parkmonasterii [Parkminster], Typis Cartusiae Sancti Hugonis, 1954, – p.
[Bohic 1954]
Clemens Bohic
Chronica Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1510. Dl 3: 1278-1420, Parkmonasterii [Parkminster], Typis Cartusiae Sancti Hugonis, 1922, (6)-522-(4) p.
[Bohic 1922]
Clemens Bohic
Chronica Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1510. Dl 2: 1174-1277, Tornaci [Tournai], Typis Cartusiae Sanctae Mariae de Pratis, 1912, (6)-549-(3) p.
[Bohic 1912]
Edesius Boerrigter & Jan De Grauwe
Meerhem, toen en nu: Huize Sint-Jan de Deo Gent, Gent, 1991, (2)-126 p., 125 ill.  
[Boerrigter & De Grauwe 1991]
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Kanttekening bij de Middelnederlandse bijbelvertaling in het kartuizerklooster van Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 34 (2006), 101-113
[Boelaert & Boelaert 2006] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Middelnederlandse bijbelvertaling in Herne.PDF (1.34 MB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster van Herne in het werk van de Bergense historicus Philippe Brasseur, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 33 (2005), 12-21
[Boelaert & Boelaert 2005] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne in het werk van Philippe Brasseur.PDF (974.21 KB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster te Herne bij de opheffing in 1783. Bijdrage tot een verbeterde iconografie, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 31 (2003), 1-40, 7 ill.
[Boelaert & Boelaert 2003] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Kloostercomplex van Herne in 1783.PDF (3.85 MB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
De transactie van 7 juni 1760 tussen de hertog van Arenberg en het kartuizerklooster van Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 32 (2004), 206-216, 1 ill.
[Boelaert & Boelaert 2004c] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Transactie tussen Herne en de hertog van Arenberg in 1760.PDF (1.05 MB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster te Herne op de kaart van Fonson, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 30 (2002), 264-274, 1 ill.
[Boelaert & Boelaert 2002a] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne op de kaart van Fonson.PDF (1005.67 KB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
De wijkparochie O.-L.-Vrouw-Kapelle en de stichting van het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 30 (2002), 199-213, 1 ill.
[Boelaert & Boelaert 2002c] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Wijkparochie O.-L.-Vrouw-Kapelle en de stichting van Herne.PDF (1.49 MB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Ontstaan en verdwijnen van de bedevaart naar O.-L.-Vrouw-Kapelle, bij het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 32 (2004), 87-90
[Boelaert & Boelaert 2004b] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_ Bedevaart naar O.-L.-V.-Kapelle bij Herne.PDF (555.89 KB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster te Herne en het mirakel met de bloedregen, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 30 (2002), 135-137
[Boelaert & Boelaert 2002b] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne en het mirakel met de bloedregen.PDF (358.25 KB)
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Bij de 500ste verjaardag van het overlijden van Margaretha van York. Waarheid en mythen over haar band met het kartuizerklooster van Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 32 (2004), 40-56
[Boulaert & Boulaert 20004a] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Margaretha van York en Herne.PDF (1.71 MB)

Pagina's