Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
2012
Koenraad Seynaeve
Jacobus van Gruitrode, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 401-427 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Seynaeve 2012] PDF-pictogram Seynaeve_Jacobus van Gruitrode.pdf (222.23 KB)
Guerric Aerden & Tim Peeters
Juiste omgang met de traditie behoedt het charisma voor verwatering: het typevoorbeeld van het Gewoonteboek van Guigo de Kartuizer, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 5 (2012), 18-30, 5 ill.  
[Aerden & Peeters 2012] PDF-pictogram Aerden & Peeters_Gewoonteboek van Guigo.PDF (1.71 MB)
Christian De Backer
De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 132-204, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[De Backer 2012a] PDF-pictogram De Backer_Prosopografie van Monichusen bij Arnhem.pdf (849.08 KB)
Ger Van den Oetelaar
Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis op Kasteren te Liempde, Liempde, 2012, 44 p., ill. (= Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 1)  
[Van den Oetelaar 2012a]
Nettie Van de Langenberg-Scheepers
De kartuizerhoeve op het Witven te Esch, Liempde, 2012, 40 p., ill. (= Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 2)  
[Van de Langenberg-Scheepers 2012]
Tim Hoogendijk , m.m.v. L. Van Beurden, A. Griffioen, M. L. D’Hollosy, H. Hundertmark, J. De Koning, E. Mores, J. Verduin & J. T. Zeiler
Kartuizerklooster Nieuwlicht: de archeologie van een Utrechts klooster, Zaandijk, 2012, 701 p., ill. (= Hollandia reeks, 357)
[Hoogendijk 2012]
Jan G. M. Sanders
Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641, Woudrichem, 2012, 328 p., ill.  
[Sanders 2012]
Ger Van den Oetelaar
Kartuizers uit het land van de Dommel: de familie Van (den) Oetelaar, in: Jan G. M. Sanders, Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641, Woudrichem, 2012, 263-283, ill.
[Van den Oetelaar 2012b]
Birgit Dukers
Kluizenaars in de stad. Bouwgeschiedenis van het Roermondse kartuizerklooster, Roermond, 2012, 224 p., ill.
[Dukers 2012]
Tom Gaens
Lijsten van priors, rectoren en procurators, in: Jan G. M. Sanders, Kartuizers in het land van de Dommel. Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466-1641, Woudrichem, 2012, 284
[Gaens 2012b]
Kent Emery Jr.
Lovers of the world and lovers of God and neighbor. Spiritual commonplaces and the problem of authorship in the fifteenth century, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 237-280 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Emery 2012] PDF-pictogram Emery_Lovers of the world... Spiritual commonplaces and the authorship in the 15th century.pdf (370.46 KB)
Michele Tomasi
Matériaux, techniques, commanditaires et espaces. Le système des retables à la chartreuse de Champmol, in: Ann-Sophie Lehmann, Frits Scholten & H. Perry Chapman (eds.), Meaning in materials, 1400-1800. Materiaal en betekenis, 1400-1800, Leiden, 2012, 28-55 (= Netherlands Yearbook for history of art, 62)
[Tomasi 2012]
Christian De Backer
Een Middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerklooster te Leuven, in: Bulletin van de Kring voor de geschiedenis van de farmacie in Benelux, 62 / 122 (2012), 2-3  
[De Backer 2012b]
Tim Peeters
Mille ans sont comme un jour: les Camaldules fêtent leur millénaire, in: Collectanea Cisterciensia. Revue de spiritualité monastique, 74 (2012), 305-313
[Peeters 2012] PDF-pictogram Peeters_Camaldules fêtent leur millénaire.pdf (190.83 KB)
Francis Timmermans
Obituarium Cartusiense Domus Capellae, 2 dln., Salzburg, 2012, XVI-505-(1) (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 279:3)  
[Timmermans 2012a]
Jean Buyle
Pauselijk ereteken voor Jan De Grauwe, in: Wegwijs [in Destelbergen en Heusden], nr. 12 (2012), 2  
[Buyle 2012] Afbeeldingspictogram Buyle_Pauselijk ereteken Jan De Grauwe.jpg (130.38 KB)
Michel Carlat & Francis Timmermans
Les prieurs des chartreuses de la Province cartusienne de Teutonie, cités dans l'obituaire de la chartreuse de Bonnefoy. Contribution à une classification, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 97-103 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Carlat & Timmermans 2012] PDF-pictogram Carlat & Timmermans_Prieurs de la Province de Teutonie dans l'obituaire de Bonnefoy.pdf (77.71 KB)
Rudolf Th.M. Van Dijk
Raadgevingen voor een kartuizernovice. Geert Grote en zijn Brief over een nieuwe monnik, in: Rudolf Th.M. Van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, ed. Charles Caspers & Rijcklof Hofman, Hilversum, 2012, 19-43, 3 ill. (= Middeleeuwse studies en bronnen, 140)  
[Van Dijk 2012a]
Barbara Kohl
Raum- und Nutzungskonzepte des Gründungsbaus der Kartause Gaming, Diplomarbait Mag. Phil., Wien, Universität Wien: Kunstgeschichte, 2012, (8)-217 p., 157 ill.
[Kohl 2012] PDF-pictogram Kohl_Raum- und Nutzungskonzepte des Gründungsbaus der Kartause Gaming_Text.pdf (720.52 KB)PDF-pictogram Kohl_Raum- und Nutzungskonzepte des Gründungsbaus der Kartause Gaming_Abb. (01).pdf (19.34 MB)PDF-pictogram Kohl_Raum- und Nutzungskonzepte des Gründungsbaus der Kartause Gaming_Abb. (02).pdf (1.95 MB)PDF-pictogram Kohl_Raum- und Nutzungskonzepte des Gründungsbaus der Kartause Gaming_Abb. (03).pdf (2.14 MB)PDF-pictogram Kohl_Raum- und Nutzungskonzepte des Gründungsbaus der Kartause Gaming_Abbildungsnachweis_Literatur.pdf (172.13 KB)
Gérald Chaix
La réception du chartreux Lansperge. Survivance ou métamorphose de la Devotio Moderna, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 105-115, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Chaix 2012] PDF-pictogram Chaix_Réception de Lansperge.pdf (525.95 KB)
Elke Nagel
Repräsentativer Rückzug. Die Kartäuser als Repräsentanten des Katholizismus und kirchlicher Macht am Beispiel der Ordenshäuser Mauerbach, Tückelhausen, Erfurt und Buxheim, in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Internationale Tagung: Kartause Aggsbach 23.-27. August 2011. Zum Anlass des 80. Geburtstages von James Hogg, dl. 5, Salzburg, 2012, 23-42, ill.
[Nagel 2012]
Beate Schilling
Schisme dans l'Ordre naissant des Chartreux, in: Bernard Barbiche & Rolf Grosse (eds.), Schismes, dissidences, oppositions. La France et le Saint-Siège avant Boniface VIII, Paris, 2012, 31-48 (= Études et documents pour une Gallia Pontificia, 7)
[Schilling 2012b] PDF-pictogram Schilling_Schisme dans l'Ordre naissant des Chartreux.pdf (2.9 MB)
Frans Hendrickx
De sluier over Petrus Dorlandus opgelicht. Enkele fasen uit het leven van de Zelemse kartuizer in vooronderzoek, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 293-332 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)
[Hendrickx 2012b] PDF-pictogram Hendrickx_Levensfasen van Dorlandus in vooronderzoek.pdf (345.89 KB)
Emma Bossu
Tekstuele relaties tussen de laatmiddeleeuwse kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden. Een onderzoek naar de invloed van de Moderne Devotie op de kartuizers, Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de geschiedenis, Gent, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2012, IX-159 p., ill.
[Bossu 2012] PDF-pictogram Bossu_Tekstuele relaties tussen de kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden.pdf (1.49 MB)
Karl Joseph Klinkhammer
Unser Frauwen Marien Rosengertlin, die erste Rozenkranzschrift, in: Frans Hendrickx & Tom Gaens (eds.), m.m.v. Francis Timmermans, Amo te, sacer ordo Carthusiensis. Jan De Grauwe, passionné de l'Ordre des Chartreux, Leuven, 2012, 371-385 (= Miscellanea Neerlandica, 38 / Studia Cartusiana, 1)  
[Klinkhammer 2012] PDF-pictogram Klinkhammer_Unser Frauwen Marien Rosengertlin, die erste Rozenkranzschrift.pdf (132.24 KB)

Pagina's