Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan S  [Clear All Filters]
2013
Allan Stoekl
Chartreuse, in: Jeffrey Jerome Cohen (ed.), Prismatic ecology: Ecotheory beyond green , Minneapolis (MN), 2013, 124-146  
[Stoekl 2013]
2014
Hartmut Beyer, Gabriela Signori & Sita Steckel
Bruno the Carthusian and his mortuary roll. Studies, text, and translations, Turnhout, 2014, XII-326-(2) p., ill. (= Europa sacra, 16)
[Beyer, Signori & Steckel 2014]
Hartmut Beyer, Gabriela Signori & Sita Steckel
Bruno the Carthusian and his mortuary roll. Studies, text, and translations, Turnhout, 2014, XII-326-(2) p., ill. (= Europa sacra, 16)
[Beyer, Signori & Steckel 2014]
Simone Schüllner
Die Gartenkultur der Kartäuser unter besonderer Berücksichtigung der Kartausen im Rheinland, Salzburg, 2014, X-289-(154) p., 246 ill. (= Analecta Cartusiana, 303)
[Schüllner 2014]
2015
Joy A. Schroeder
The Book of Genesis, Grand Rapids (MI), 2015, X-307-(1) p. (= The Bible in medieval tradition)
[Schroeder 2015]
Friedrich Stöhlker
Die Geschichte der Kartause Buxheim. Dl. 1: Die äussere Geschichte der Kartause Buxheim 1402-1554, Salzburg, 2015, 130 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 316:1 )  
[Stöhlker 2015a]
Friedrich Stöhlker
Die Geschichte der Kartause Buxheim. Dl. 2: Die Verfassung der Kartause. Die Ordensdisziplin in Buxheim während der Reformationszeit (1520-1549). Die kulturelle Betätigung der Buxheimer Mönche, Salzburg, 2015, 160 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 316:2)  
[Stöhlker 2015b]
Friedrich Stöhlker
Die Geschichte der Kartause Buxheim. Dl. 3: Die Kartause und ihre Wohltäter. Die Rechtsstellung der Kartause. Besitz- und Einkommensverhältnisse. Urkunden und sonstige Dokumente 1402-1554, Salzburg, 2015, 176 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 316:3)  
[Stöhlker 2015c]
Friedrich Stöhlker
Die Geschichte der Kartause Buxheim. Dl. 4: Der Personalschematismus I der Kartause Buxheim (1402-1554). Mönche, Salzburg, 2015, 364 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 316:4)  
[Stöhlker 2015d]
Friedrich Stöhlker
Die Geschichte der Kartause Buxheim. Dl. 5: Der Personalschematismus I (1402-1554). Brüder: Konversen, Redditen, Donaten, Donatpriester, Präbendare. Necrologium der Kartause Buxheim, Salzburg, 2015, 134 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 316:5)
[Stöhlker 2015e]
Monique Sommé
Les duchesses de Bourgogne, bienfaitrices des Chartreux, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 273-282 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Sommé 2015]
Audrey Sulpice
Le Tombel de Chartrose et le Legiloque: l'histoire de la fondation de l'Ordre des Chartreux dans deux récits anonymes français du XIVe siècle, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Tradition et transformation. Les chartreux dans l'Europe médiévale et moderne. Colloque international à l'occasion du 650e anniversaire de la fondation de la chartreuse de Liège (6-8 octobre 2010), Saint-Étienne, 2015, 283-300 (= Analecta Cartusiana, 306)
[Sulpice-Pérard 2015]
Lisanne Vroomen & Patricia Stoop
Vijf preken uit de kerstkring van 1574 van Henricus Cool, vicaris van het kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne bij Brugge (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 2098), in: Ons geestelijk erf, 86 (2015), 43-79, 2 ill.  
[Vroomen & Stoop 2015]
2016
Jan G. M. Sanders
The Charterhouse near 's-Hertogenbosch and its connection with the studio of Jheronimus Bosch, 1466-1515, in: Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel [Website], Liempde, Stichtng Kartuizerklooster, 2016, –   
[Sanders 2016a]
Jan G. M. Sanders
Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 400-(4) p., ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Sanders 2016b]
Jan G. M. Sanders
Historisch overzicht [Vught], in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 11-18 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Sanders 2016c]
Tom Gaens, A. M. Van Lith-Drooglever Fortuijn & Jan G. M. Sanders
Kalendarium [Vught], in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 203-293, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]
Aart Struijk
De Kartuizerwoning aan de Buitenwatersloot, in: Jaarboek Delfia Batavorum, 26 (2016), 61-70  
[Struijk 2016]
J. A. M. Hoekx, G. Hopstaken, A. M. Van Lith-Drooglever Fortuijn & Jan G. M. Sanders
De kroniek van Gerardus Eligii, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 19-145, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Hoekx-Sanders 2016]
J.G. M. Van Dijk, A. M. Van Lith-Drooglever Fortuijn, Jan G. M. Sanders & Th. M. Van Schijndel
De levensloop van Gerardus Eligii geschreven door Petrus De Wal, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 147-201, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Van Dijk-Van Schijndel 2016]
Katarina Šter
Mary Magdalene, the Apostola of the Easter Morning: changes in the Late Medieval Carthusian office of St Mary Magdalene / Marija Magdalena, apostola velikonočnega jutra: Spremembe v poznosrednjeveškem kartuzijanskem oficiju Marije Magdalene, in: Musicological annual / Muzikoloski zbornik, 53 (2016), 9-53
[Šter 2016] PDF-pictogram Šter_Mary Magdalene, the Apostola of the Easter Morning.pdf (1.4 MB)
Michael G. Sargent
Nicholas Love as an ecclesiastical reformer, in: Mathilde Van Dijk, José Van Aelst & Tom Gaens (eds.), Faithful to the Cross in a moving world: Late medieval Carthusians as devotional reformers, Leiden, 2016, 40-64 (= Church history and religious culture, 96:1-2)
[Sargent 2016] PDF-pictogram Sargent_Nicholas Love as an ecclesiastical reformer.pdf (192.27 KB)
Tom Gaens & Jan G. M. Sanders
Prosopografisch overzicht van de bewoners van Sint-Sophia, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 295-346 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Gaens & Sanders 2016]
2017
Joy A. Schroeder
The Book of Jeremiah, Grand Rapids (MI), 2017, X-323-(1) p. (= The Bible in medieval tradition)
[Schroeder 2017]
Tom Gaens & Kees Schepers
Frans Hendrickx, academisch bibliothecaris van het Ruusbroecgenootschap en kartuizervorser. Een bio-bibliografische schets, in: Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers (eds.), Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, 90-102, 1 ill. (= Ons geestelijk erf, 88:2-4)  
[Gaens & Schepers 2017]

Pagina's