Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan O  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
.
...
Oprigting van eene kerk en karthuizerklooster in het eiland van Catsand. Te St-Winocx-Bergen, den 13 maert 1347, in: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des Vaderlands, 4 (1840), 377-379
[Cadzand 1840] PDF-pictogram Oprigting van een karthuizerklooster in Catsand.PDF (209.94 KB)
...
Oorsprong van het karthuizerklooster te Vucht, in: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, 7 (1900), 22-26, 1 ill.  
[Vught 1900] PDF-pictogram Oorsprong van Vucht.PDF (3.76 MB)
B
Jos Bernaer
De oudst bewaarde kalender der kartuizers te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 14 (1986), 245-257, 2 ill.
[Bernaer 1986] PDF-pictogram Bernaer_Karthuizerkalender van Herne.PDF (7.07 MB)
R. Bessem
Oorkondenboek van het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-1579 (1583), Amsterdam, 1997, 655 p. (= Publikaties van het Gemeentearchief Amsterdam, 25)  
[Bessem 1997]
Bernard Bligny
Orientation de recherches à propos d'histoire cartusienne. Le cartulaire de la Grande Chartreuse, in: Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2 (1960), 893-900
[Bligny 1960]
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Ontstaan en verdwijnen van de bedevaart naar O.-L.-Vrouw-Kapelle, bij het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 32 (2004), 87-90
[Boelaert & Boelaert 2004b] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_ Bedevaart naar O.-L.-V.-Kapelle bij Herne.PDF (555.89 KB)
Arnoldus Bostius , ed. Theodorus Petreius
Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, (14)-58 p.
[Bostius & Petreius 1609] PDF-pictogram Bostius_De praecipuis Cartusianae familiae patribus.PDF (7.07 MB)
C
Laura Chilson-Parks
Overlapping space and temporal access in the Chartreuse de Champmol, in: Sheila Bonde & Clark Maines (eds.), Other monasticisms. Studies in the history and architecture of religious communities outside the canon, 11th - 15th Centuries, Turnhout, 2022, – (= Art series)  
[Chilson-Parks 2022]
D
Jan De Grauwe
Een oud-leerling, jezuïet, kartuizer, in: Allegro barbaro. Contactblad van de oud-leerlingen van het Sint-Barbaracollege - Gent. Driemaandelijks tijdschrift, 18 / 1 (2015), 10-12
[De Grauwe 2015]
Jan De Grauwe
Les oeuvres d’art des chartreuses de la Provincia Teutoniae, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Les Chartreux et l'art (XIVe-XVIIIe siècles). Actes du Xe Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Villeneuve-lès-Avignon, 15-18 septembre 1988), Paris, 1989, 193-206 (= Collection Cerf-Histoire)
[De Grauwe 1989c]
Hendrik Delvaux
De orde der kartuizers: haar kenmerken en verspreiding, in: Archives, bibliothèques et musées de Belgique, 33 (1962), 105-106  
[Delvaux 1962]
Daniel Devreese
Het oeuvre van Hadewijch, de kartuizers van Zelem en Jan van Ruusbroec, in: Daniel Devreese, Hadewid Greca te Merksem in 1212. Een historische reconstructie van de biografie van Hadewijch, Antwerpen, 2010, 183-185 (= Ons geestelijk erf, 81:2-3)
[Devreese 2010]
E
Belinda A. Egan
Oswaldi de Corda Opus pacis, Turnhout, 2001, 154*-97-(5) p. (= Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 179)
[Egan 2001] PDF-pictogram Egan_Oswaldi de Corda Opus pacis.pdf (16.15 MB)
G
J. P. Gumbert
Over kartuizerbibliotheken in de Nederlanden, in: Contributions à l'histoire des bibliothèques et de la lecture aux Pays-Bas avant 1600 / Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600, Brussel, 1974, 159-186, 4 ill. (= Archief- en bibliotheekwezen in België, 11)  
[Gumbert 1974b] PDF-pictogram Gumbert_Kartuizerbibliotheken Nederlanden.PDF (3.52 MB)
H
John Haines
The origins of the musical staff, in: The musical quarterly, 91:3-4 (2008), 327-378
[Haines 2008] PDF-pictogram Haines_Origins of the musical staff.pdf (2.05 MB)
Frans Hendrickx
Origines Carthusianorum Monasteriorum — KB Brussel, hs. 16495 (tussen 1790-1794) — Antwerpen, Sint-Sophia, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 164-166 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Hendrickx 1984c] PDF-pictogram Hendrickx_Origines Cartusiarum_Antwerpen.PDF (329.28 KB)
James Hogg
Oswald de Corda, a forgotten carthusian of Nördlingen, in: Kartäusermystik und -mystiker. Dritter internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, dl. 3, Salzburg, 1982, 181-185 (= Analecta Cartusiana, 55:3)
[Hogg 1982a]
James Hogg
Ordens- und Ideengeschichte der Kartäuser: Spiritualität und Klosterleben, in: Analecta Cartusiana, dl. 300, Salzburg, 2013, 161-202, 38 ill.  
[Hogg 2013a]
James Hogg
Ordinations of the Carthusian General Chapter between the Statuta Jancelini and the Statuta Antiqua, in: Analecta Cartusiana, dl. 100:21[c], Salzburg, 1989, 103-136
[Hogg 1989h]
Joannes Hougton
Opusculum R.P. Mauritii Chauncy de beatis martyribus Anglicis Ordinis Carthusiensis Joanne Hougton et sociis ejus, in: Analecta Bollandiana, 6 (1887), 35-51
[Hougton 1887] PDF-pictogram Chauncy_Opusculum de martyribus Anglicis Ordinis Carthusiensis.pdf (1.35 MB)
J
Christine Janotta
Österreichs Kartäuser im Mittelalter, Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades, Salzburg, Universität Salzburg: Fakultät der Geisteswissenschaften, 2003, – p.
[Janotta 2003] PDF-pictogram Janotta_Österreichs Kartäuser im Mittelalter_Inhoudsopgave, inleiding en besluit.pdf (65.45 KB)
K
Mikel M. Kors
Het oeuvre van Petrus Naghel: een status quaestionis, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, 169-184, 8 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007a]
L
Emiel Luyten
De oude karthuizerij te Leuven, in: Brabant Toerisme, (1965), (maart), p. 22-26, 5 ill.
[Luyten 1965]

Pagina's