Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan J  [Clear All Filters]
1609
Theodorus Petreius
Jacobus de Clusa, alias de Paradiso, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 148-149 + 157  
[Petreius 1609kk]
Theodorus Petreius
Jacobus Gruitrode, natione Teutonicus, ac Leodicensium cartusianorum prior, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 149-150  
[Petreius 1609ll]
Theodorus Petreius
Jacobus Junterbuick, natione Teuto, ac vicarius Montis S. Salvatoris prope Erfordiam, in: Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 151-156  
[Petreius 1609mm]
Arnoldus Bostius
De Joanne Lovaniensi, qui edidit chronicon summorum Pontificum, et alia nonnulla, uti in Catalogo illustrium nostri temporis scriptorum, quem Cartusianam inscripsimus bibliothecam, cernere licet, in: Arnoldus Bostius, Opusculum de praecipuis aliquot Cartusianae familiae patribus, ed. Theodorus Petreius, Coloniae Agrippinae [Köln], Bernardus Gualterius, 1609, 35-36  
[Bostius 1609q]
Theodorus Petreius
Joannes Divitis, vir ... Cartusiae Gandensis, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 161  
[Petreius 1609nn]
Theodorus Petreius
Joannes Hagen, dictus de Indagine ... ingressus est Cartusiam Erphordianam, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 162-194  
[Petreius 1609oo]
Theodorus Petreius
Joannes Lanspergius re et nomine Justus, ex celebri Germaniae ducatu Bavaria, et civitate Lansperga, in: Theodorus Petreius, Bibliotheca Cartusiana sive illustrium Sacri Cartusiensis Ordinis scriptorum catalogus, Coloniae [Köln], Antonius Hieratus, 1609, 195-209  
[Petreius 1609qq]
1828
Michael Franz Jose Müller
Johann Reckschenkel, in: Chronik der Diözese Trier, 1 (1828), 714-715
[Müller 1828]
1881
Gotthard Lechler
Jacob von Jüterbogk, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 13 (1881), 554-555  
[Lechler 1881]
1910
Michael Ott
Jacob of Jüterbogk, in: The Catholic Encyclopedia, 8 (1910), 261-262  
[Ott 1910]
Antoine Dégert
John Krämer, in: The Catholic Encyclopedia, 8 (1910), 697-698
[Dégert 1910]
1924
Stanislas Autore
Jacques de Gruitrode, in: Dictionnaire de théologie catholique, 8:1 (1924), 296-297  
[Autore 1924b]
Stanislas Autore
Jacques de Jüterbock, in: Dictionnaire de théologie catholique, 8:1 (1924), 297-298  
[Autore 1924c]
H. J. J. Scholtens
Jan van Brederode, convers der karthuizers bij Diest, in: Historisch tijdschrift, 3 (1924), 8-29
[Scholtens 1924b] PDF-pictogram Scholtens_Jan van Brederode convers.PDF (2.21 MB)
1925
D. C. Tinbergen
Jan van Brederode als vertaler van Des Coninx Summe, in: De nieuwe taalgids, 19 (1925), 81  
[Tinbergen 1925]
1928
H. J. J. Scholtens
Jan van Brederode en Johanna van Abcoude, in: Jaarboek van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, (1928), 73-82
[Scholtens 1928]
1932
P. J. M. Van Gils
Jacobus van Gruitrode O.Cart., in: Ons geestelijk erf, 6 (1932), 230-231
[Van Gils 1932]
1938
H. J. J. Scholtens
Jan Van Eyck's De H. Maagd met den kartuizer en de Exeter-Madonna te Berlijn, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 55 (1938), 49-62  
[Scholtens 1938b]
1963
Vicomtes De Ghellinck-Vaernewyck
Jean (II) Ghellinck († 1333) conseiller du comte de Flandre et la fondation de la chartreuse de Lierde (1329), in: Receuil de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, 12 (1963), 47-58, ill.
[De Ghellinck-Vaernewyck 1963]
1974
Eugen Gerard Hoekstra
Jacques de Gruytrode, in: Dictionnaire de spiritualité, 8 (1974), 36-38
[Hoekstra 1974]
Dieter Mertens
Jacques de Paradiso, in: Dictionnaire de spiritualité, 8 (1974), 52-55
[Mertens 1974]
Bernhard Stasiewski
Jakob von Jüterbog (Jacobus Carthusianus, Jacobus Claratumba, Jacobus de Cracovia, Jacobus de Erfordia, Jacobus [Palma] de Paradiso, Jacobus de Polonia), in: Neue Deutsche Biographie, 10 (1974), 318-319  
[Stasiewski 1974]
1975
R. J. Pollmann
Justus van Schoonhoven, een Delftse kartuizer en martelaar, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 127-134, 1 ill.
[Pollmann 1975]

Pagina's