Jan van Brederode als vertaler van Des Coninx Summe


Volledige referentie:

D. C. Tinbergen
Jan van Brederode als vertaler van Des Coninx Summe, in: De nieuwe taalgids, 19 (1925), 81  
[Tinbergen 1925]

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.