Biblio

Auteur [ Titel(Asc)] Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
John Clark
Th acta of the Carthusian general chapter in the Paris and Lambeth manuscripts, in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1991, 242-256
[Clark 1991c]
R. Calcoen
Th. A. Mann en zijn studie over Nieuwpoort, in: Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, dl. 46:3, Brussel, 1984, 121-131
[Calcoen 1984]
Hektor Colpaert
Th. A. Mann (1735-1809). Een bio-, bibliografische studie, in: Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, dl. 46:3, Brussel, 1984, 37-119
[Colpaert 1984]
Julian M. Luxford
Texts and images of Carthusian foundation, in: Anne Müller & Karen Stöber (eds.), Self-representation of medieval religious communities. The British Isles in context, Münster, 2009, 275-305, 5 ill. (= Vita regularis: Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen, 40)
[Luxford 2009] PDF-pictogram Luxford_Texts and images of Carthuisan foundation.PDF (5.17 MB)
Peter Nissen
Terugblik op het negende eeuwfeest van de Kartuizerorde, 1084-1984, in: Monastieke informatie, 16 (1985), 126-136, 158-168
[Nissen 1985b]
Émilie-Anne Pépy
Le territoire de la Grande Chartreuse, XVIe-XVIIIe siècle: montagne sacrée, montagne profane, Grenoble, 2011, 478-(8) p., ill. (= La pierre & l’écrit)
[Pépy 2011b]
Geert H. M. Claassens
Ter inleiding: een veertiende-eeuwse vertaler in Herne, in: Mikel M. Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, IX-XVII (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)
[Claassens 2007a]
Luca M. Di Girolamo
Teologia devota: da Jean Gerson († 1429) ad Arnoldo Bostio († 1499), in: Silvano M. Maggiani (ed.), Storia della mariologia. Dl. 1: Dal modello biblico al modello letterario, Roma, 2009, 942-978
[Di Girolamo 2009]
Ollivier Hubert
Temps de crise et production imprimée cartusienne (XVIIème-XIXème siècles), in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Crises et temps de rupture en Chartreuse (XIVe-XXe siècles). Actes du Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Chartreuse de Glandier, 15-18 septembre 1994), [Pont-Saint-Esprit], 1994, 57-66, 6 ill. (= Analecta Cartusiana. Nouvelle série, 6:11-12)
[Hubert 1994]
Gérald Chaix
Temps de crise et de rupture dans les chartreuses allemandes du XIVème au XIXème siècles, in: Alain Girard & Daniel Le Blévec (eds.), Crises et temps de rupture en Chartreuse (XIVe-XXe siècles). Actes du Colloque international d'histoire et de spiritualité cartusiennes (Chartreuse de Glandier, 15-18 septembre 1994), [Pont-Saint-Esprit], 1994, 73-82 (= Analecta Cartusiana. Nouvelle série, 6:11-12)
[Chaix 1994]
Monica Calma
Témoignage sur le beau comme propriété de l'être. Jean Gerson et Denys le Chartreux, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 54 (2007), 464‐482
[Calma 2007]
Emma Bossu
Tekstuele relaties tussen de laatmiddeleeuwse kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden. Een onderzoek naar de invloed van de Moderne Devotie op de kartuizers, Proefschrift voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de geschiedenis, Gent, Universiteit Gent: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2012, IX-159 p., ill.
[Bossu 2012] PDF-pictogram Bossu_Tekstuele relaties tussen de kartuizers en de moderne devoten in de Nederlanden.pdf (1.49 MB)
H. J. J. Scholtens
Het te Napels bewaarde Kersttafereel van Jacob Cornelisz van Oostzamen, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 73 (1958), 198-211, 2 ill.  
[Scholtens 1958a]
Laura D. Gelfand
A tale of two dukes: Philip the Bold, Giangaleazzo Visconti, and their Carthusian foundations, in: Julian M. Luxford (ed.), Studies in Carthusian monasticism in the late Middle Ages, Turnhout, 2008, 201-223 (= Medieval church studies, 14)
[Gelfand 2008]
Jan De Grauwe
Les tableaux, représentant des chartreuses, conservés à Klosterneuburg, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 202 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[De Grauwe 1984h] PDF-pictogram De Grauwe_Tableaux des chartreuses à Klosterneuburg.pdf (94.86 KB)
Jan Kuys
Tableau van een hofhouding: het testament van hertogin Catharina van Beieren (3 november 1400), in: Bijdragen en mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland, 108 (2017), 63-89, ill.
[Kuys 2017]
P. J. Goetschalckx
’t Klooster der Karthuizers op ’t Kiel, in: Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 6 (1907), 15-69
[Goetschalckx1907] PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_15-25.PDF (5.64 MB)PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_26-37.PDF (5.57 MB)PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_38-49.PDF (5.56 MB)PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_50-59.PDF (4.9 MB)PDF-pictogram Goetschalckx_Karthuizers op 't Kiel_60-69.PDF (5.18 MB)
S
Jacques Mouraret
Un systeme d'adduction d'eau du XVIIe siècle: l'aqueduc de la chartreuse de Bonpas à Caumont-sur-Durance (Vaucluse), in: Bulletin archéologique de Provence, 19 (1990), 85-97, ill.  
[Mouraret 1990]
James Hogg
Surviving English Carthusian Remains: Beauvale, Coventry, Mountgrace. Album., 1976, 3 p., 136 ill. (= Analecta Cartusiana, 36:2)
[Hogg 1976]
Rob Van de Schoor
Surius’ lateinische Übersetzung und die Tauler-Edition von 1543 im Vergleich, in: Rob Van de Schoor, Canisius als Herausgeber. Die Ausgaben von Tauler (1543), Kyrill (1546) und Leo dem Großen (1546), Antwerpen, 2011, 169-173 (= Ons geestelijk erf, 82:2)
[Van de Schoor 2011b]
Serena Spanò
Surio, storico della santita? Il De probatis sanctorum historiis, in: Sylvain Excoffon & Coralie Zermatten (eds.), Histoire et mémoire chez les Chartreux (XIIe-XXe siècles). Actes du Colloque international du CERCOR (24-27 juin 2015), Saint-Étienne, 2017, 319-339 (= Analecta Cartusiana, 319)
[Spanò 2017]
Christian De Backer
La suppression de la chartreuse de Monichusen près d’Arnhem et le mandatum speciale du convers Joannes Commotius, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 215-221 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[De Backer 1984c] PDF-pictogram De Backer_Monichusen et le 'mandatum speciale' de Joannes Commotius.pdf (848.34 KB)
Jan De Grauwe
Supplementum Prosopographiae Cartusianae Belgicae (1314-1796), Salzburg & Gent, 1978, (4)-65 p. (= Analecta Cartusiana, 28 B / Series bio-bibliographica, 1 B)
[PCB Suppl. 1978]
Irénée Jaricot
Supplément à l'Essai sur l'histoire de nos Coutumes chartreuses, in: Analecta Cartusiana, dl. 313, Salzburg, 2015, 39-96  
[Jaricot 2015b] PDF-pictogram Jaricot_Supplément à l'Essai sur l'histoire de nos Coutumes.pdf (7.33 MB)
H.P.H. Camps
Stukken uit het archief van het voormalig karthuizerklooster Sion te Noordgouwe, 1474-1617, in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde Inventarissen, dl. 2, Middelburg, 1976, 85-90
[Camps 1976]

Pagina's