Annotationes singulares varii generis disperse collectae

Archivum
- [Ex archivo proprio Francisci Hendrickx] Excerpt van brief met kenmerk A470/vDr uitgaande van het Rijksarchief van Gelderland, gedateeerd Arnhem 30 september 1976, op schrijven van Albert Ampe S.J. (Ruusbroecgenootschap), gedateerd Antwerpen 22 juli 1976.
“Het hele archief van Monnikhuizen, voor zover hier aanwezig, bestaat uit één enkel registertje van inkomsten uit het Nijbroek. Ook bevinden zich nog enkele stukken met betrekking tot goederen van het klooster in het archief van het Hof van Gelderland (inv. nrs. 1499, 1500, 1502). Voor het overige geldt nog wat in Verslagen omtrent ’ s Rijks Oude Aechieven 1953, p. 55 ter gelegenheid van de ontvangst uit België van meergenoemd registertje is opgemerkt: de rest van het archief is nog spoorloos. Ook in de handschriftenverzameling van het Rijksarchief, tenslotte, berust geen handschrift dat op het bedoelde [Evangeliarium] lijkt.1 Watt betreft archivalia betreffende Wouter Bor, ook in dit opzicht moet ik U helaas teleurstellen”.

Bibliotheca
- [Ex archivo proprio Alberti Pil O.S.B.] Catalogus librorum domus Cartusiae Monachorum die 4 7bris 1610 conscriptus apud Catarinam Brienen Arnhem (Mechelen, Archief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, Fonds Varia Cartusiana).2

  • 1. Volgens de briefschrijver, wiens handtekening onleesbaar is, berust deze vergissing op een misinterpretatie verwoord in [Scholtens 1934]112.
  • 2. Mededeling van A Pil d.d. 5 november 1982.