Nomina propria F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Faber Judocus Smit Cartusiani BE - J
Fabri Judocus Smit Cartusiani BE - J
Fie(f)vet Andreas Cartusiani BE - A
Fig(g)e Jacobus Vighe Cartusiani BE - J
Fighe Jacobus Vighe Cartusiani BE - J
Figye Jacobus Vighe Cartusiani BE - J
Fileming Bruno Fleming Cartusiani BE - B
Finch Bruno Cartusiani BE - B
Fine I, II Antonius Cartusiani BE - A
Fleming Bruno Cartusiani BE - B
Foet Marcellus Voet Cartusiani BE - M
Franchimont Gerardus
François Bernardus Cartusiani BE - B
[Freiburg i. Br.] Anselmus Cartusiani extra muros
Fyce Jacobus Vighe Cartusiani BE - J