Glasraam Leuven: Wapenschild van Nicolaus Ruterius, bisschop van Atrecht (1520-1525)

Beschrijving:
http://www.cartusiana.org/node/559 > Glasraam: Wapenschild en devies van Nicolaus Ruterius, bisschop van Atrecht en bouwheer van een cel in de Leuvense kartuis.

Nicolaus Ruterius (Nicolas de of le Ruistre) was bisschop van Arras van 1501/02 tot aan zijn overlijden in 1509. Hij was de Orde van de Kartuizers zeer genegen, want hij dacht zelfs aan het stichten van een kartuis. Op 8 augustus 1502, daags na zijn bisschopswijding, droeg hij zijn eerste mis op in de Leuvense kartuizerkerk. Bij die gelegenheid beloofde hij de kartuizers de bouw van een cel te bekostigen. Pas in 1507 kon de cel worden gebouwd. In de nabijheid van deze financierde hij ook de vervaardiging van vier prachtige glasramen die het leven van zijn beschermheilige Sint-Niklaas uitbeeldden en waarop zijn wapenschild en devies werden aangebracht. In 1508 stichtte hij aan de universiteit van Leuven het Atrechtcollege (collegium Atrebatense) waar dertien arme, maar leergierige studenten, afkomstig van Kamerijk, Atrecht, Haarlem, Leuven en Luxemburg, met een beurs verbleven en studeerden.

Bron: London, Victoria and Albert Museum, museum nr. 2633-1855.