Reliquiarium van Bruno (Köln 18e eeuw)

Beeld: zilver, marmeren voet, hoogte 20 cm.

Bewaarplaats: Köln, Sankt Kunibertkirche.

Afbeelding uit: [Dueckers 2009f].