Salome ontvangt van de beul het hoofd van Johannes de Doper (Chercq 1551-1600)

Beschrijving:
http://www.cartusiana.org/node/343 > Schilderij: Salome ontvangt van de beul het hoofd van Johannes de Doper.

Het schilderij beeldt de passage beschreven in Mc. 6:14-29 uit.