Schilderij op hout Chercq: Bruno op Calvarieberg met Maria en Johannes (1591-1610)

Het schilderij, dat is bevestigd aan de muur achter het hoofdaltaar met retabel (Gaurain-Ramecroix: Église Saint-Vaast) en hiervan deel uitmaakt, beeldt de passage beschreven in Joh. 19:26-27 uit. Onder het kruis links staan Jezus’ diepbedroefde moeder Maria en zijn meestgeliefde discipel Johannes, zoon van Maria's zuster Salome en dus een volle neef van Jezus. Tot Zijn moeder zegt Jezus: “Vrouw, zie uw zoon”. Tot Johannes zegt Hij: “Zie uw moeder”. Rechts van het kruis is de heilige Bruno – bescheidener van gestalte dan Maria en Johannes – met aureool geknield. Met uitgestrekte rechterarm wijst hij het trieste schouwspel aan, terwijl zijn linkerhand ootmoedig op de borst rust. Aan de voeten van Bruno liggen mijter en staf, symbool van zijn verzaking aan de aartsbisschoppelijke zetel van Reims om Christus te volgen langs een andere weg dan deze van het kerkelijk bestuur en eerbetoon. Links van zijn hoofd leest men in een halve boog zijn geestelijk devies: O Bonitas (O Goddelijke Goedheid). – © Frans Hendrickx.1

Bron: Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpoatrimonium (BALaT), object nr. 10056655.