Schilderij op hout Luik (?): Kartuizer-schenker onder de bescherming van de H. Hubertus van Luik (s. XV)

Saint Hubert de Liège protégeant un chartreux donateur.
Olie op hout, paneelschildering.
Rechterpaneel van een diptiek.1
Afmetingen: 22 cm hoog; 15,5 cm breed.
Schilder: onbekend.
Datering: 2e helft of einde van de 15e eeuw.
Bewaarplaats: Liège, Musée d'art religieux et d'art mosan, inv. nr A11 h.

Beschrijving door [Lemeunier 1984]: “Rechts staat de H. Hubertus in bisschopsgewaad, met naast hem het hert met het kruisbeeld tussen het gewei. De heilige introduceert een geknielde kartuizer, waarschijnlijk de schenker van het tweeluik. Vanuit de mond van de biddende figuur ontrolt zich een fylacterium met het smeekgebed: Ora pro me Sancte Huberte. De Luikse oorsrong van dit tweeluik is niet bevestigd, maar kan toch verondersteld worden op grond van twee gegevens: de aanwezigheid van de H. Hubertus en het feit dat een altaar, gewijd aan de H. Maagd en aan de H. Elisabeth, opgericht was in een kapel van het ‘nieuwe klooster’ van de kartuizers van Cornillon te Luik”.

Bron: Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (BALaT), object nr. 10118907 (foto z/w gedateerd 1958).

  • 1. Op het linkerpaneel worden links de gekroonde Maagd Maria en rechts de H. Elisabeth van Hongarije afgebeeld.